EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0011

2005/831/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Νοεμβρίου 2005 , σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών (ΕΚΤ/2005/11)

ΕΕ L 311 της 26.11.2005, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ΕΕ L 349M της 12.12.2006, p. 621–622 (MT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; καταργήθηκε από 32010D0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/831/oj

26.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 311/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2005

σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών

(ΕΚΤ/2005/11)

(2005/831/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής χρυσού, είναι απαραίτητη η αναδιατύπωση της απόφασης ΕΚΤ/2002/9 της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών (1). Εξάλλου, για λειτουργικούς λόγους κρίνεται προσφορότερη σε σχέση με τη διανομή σε τριμηνιαία βάση η διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μόνο μία φορά εντός κάθε οικονομικού έτους.

(2)

Η απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (2) προβλέπει ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατανέμονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης ΕΚΤ/2001/15 και το παράρτημά της, στην ΕΚΤ κατανέμεται 8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. Η ΕΚΤ διατηρεί απαιτήσεις εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, κατ’ αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, για αξία που αντιστοιχεί στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002 (3), ο τοκισμός των υπολοίπων εντός του ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, ο διακανονισμός των εν λόγω τόκων πραγματοποιείται βάσει πληρωμών διενεργούμενων μέσω του TARGET.

(4)

Στην αιτιολογική σκέψη 6 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16 ορίζεται ότι το εισόδημα, το οποίο συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, θα πρέπει κατ’ αρχήν να διανέμεται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατ’ αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο το εν λόγω εισόδημα συγκεντρώνεται.

(5)

Κατά τη διανομή του εισοδήματος, το οποίο συγκεντρώνει από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, η ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτίμηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο έτος, στην οποία θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη μεταφοράς κεφαλαίων σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής χρυσού, καθώς και η διαθεσιμότητα προβλέψεων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την κάλυψη αναμενόμενων δαπανών.

(6)

Κατά τον προσδιορισμό του ποσού καθαρού κέρδους της ΕΚΤ, το οποίο μεταβιβάζεται στα γενικά αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33.1 του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεωρεί κάθε μέρος του εν λόγω κέρδους, το οποίο συνιστά εισόδημα από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, διανεμητέο στο ακέραιο στις ΕθνΚΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

α)

με τον όρο «συμμετέχοντα κράτη μέλη» νοούνται τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

β)

με τον όρο «ΕθνΚΤ» νοούνται οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών·

γ)

με τον όρο «υπόλοιπα εντός του ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ» νοούνται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ και μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και των άλλων ΕθνΚΤ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης ΕΚΤ/2001/15·

δ)

με τον όρο «εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ» νοείται το εισόδημα που η ΕΚΤ συγκεντρώνει από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16.

Άρθρο 2

Ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ

1.   Το εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ καθίσταται απαιτητό στο ακέραιο από τις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, διανέμεται δε στις ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

2.   Η ΕΚΤ διανέμει στις ΕθνΚΤ το εισόδημά της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κάθε οικονομικού έτους τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους.

3.   Επιτρέπεται η μείωση του ποσού του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ βάσει του καταστατικού, λόγω δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η ΕΚΤ σε σχέση με την έκδοση και επεξεργασία τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση από το άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2:

1)

Εάν, κατόπιν αιτιολογημένης εκτίμησης την οποία διαμορφώνει η εκτελεστική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο πιθανολογεί ότι η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ετήσια συνολική ζημία ή ετήσιο καθαρό κέρδος μικρότερο του εκτιμώμενου εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, αποφασίζει, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, να μην προβεί σε διανομή του συνόλου ή μέρους του ως άνω εισοδήματος της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 2, στην έκταση που κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό του διανεμόμενου εισοδήματος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το ίδιο έτος.

2)

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής χρυσού.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1.   Η απόφαση ΕΚΤ/2002/9 καταργείται. Κάθε αναφορά στην καταργούμενη απόφαση θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

2.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της έκδοσής της.

Φρανκφούρτη, 17 Νοεμβρίου 2005.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 323 της 28.11.2002, σ. 49.

(2)  ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 52· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση ΕΚΤ/2004/9 (ΕΕ L 205 της 9.6.2004, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ/2003/22 (ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σ. 39).


Top