EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0055

Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 133, 6.5.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj

6.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 133/1


ΟΔΗΓΊΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στα κράτη μέλη υπάρχουν και χρησιμοποιούνται σήμερα διάφορα παγκόσμια, εθνικά, περιφερειακά και ιδιόκτητα πρότυπα ηλεκτρονικών τιμολογίων. Κανένα από τα πρότυπα αυτά δεν υπερέχει και τα περισσότερα δεν είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους.

(2)

Ελλείψει κοινού προτύπου, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, όταν προωθούν ή καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, να αναπτύξουν δικές τους τεχνικές λύσεις βασισμένες σε χωριστά εθνικά πρότυπα. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των διαφορετικών προτύπων που συνυπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη αυξάνεται και είναι πιθανό να εξακολουθήσει να αυξάνεται στο μέλλον.

(3)

Η πληθώρα μη διαλειτουργικών προτύπων καταλήγει σε υπερβολική πολυπλοκότητα, έλλειψη ασφάλειας δικαίου και πρόσθετο κόστος λειτουργίας για τους οικονομικούς φορείς που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωμένοι συχνά να συμμορφώνονται με νέο πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων κάθε φορά που εισέρχονται σε νέα αγορά. Δεδομένου ότι αποθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων, οι αποκλίνουσες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια συνιστούν φραγμούς πρόσβασης στην αγορά διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων και αποτελούν εμπόδια στις συναλλαγές. Εμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και έχουν, συνεπώς, άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4)

Αυτά τα εμπόδια στις ενδοενωσιακές συναλλαγές είναι πιθανόν να αυξηθούν στο μέλλον, καθώς αναπτύσσονται όλο και περισσότερα μη διαλειτουργικά εθνικά και ιδιόκτητα πρότυπα και καθώς η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων γίνεται πιο διαδεδομένη ή καθίσταται υποχρεωτική στα κράτη μέλη.

(5)

Τα εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές, που οφείλονται στη συνύπαρξη διαφορετικών νομικών απαιτήσεων και τεχνικών προτύπων για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως και στην έλλειψη διαλειτουργικότητας, θα πρέπει να αρθούν ή να περιοριστούν. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να καταρτιστεί κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων των βασικών στοιχείων του ηλεκτρονικού τιμολογίου (το «Ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων»). Αυτό το πρότυπο πρέπει να προσδιορίζει και να περιγράφει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει πάντα ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, διευκολύνοντας έτσι την αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ συστημάτων που βασίζονται σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα. Τα ισχύοντα εθνικά τεχνικά πρότυπα δεν θα πρέπει ούτε να αντικατασταθούν ούτε να περιοριστεί η χρήση τους από το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτό, θα πρέπει δε να συνεχίσουν να μπορούν να ισχύουν παραλλήλως με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

(6)

Διασφαλίζοντας τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα και τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου, η παρούσα οδηγία θα προωθήσει την υιοθέτηση της έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από άποψη εξοικονομήσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μείωσης του διοικητικού φόρτου.

(7)

Τα οφέλη από την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μεγιστοποιούνται όταν η δημιουργία, αποστολή, μετάδοση, παραλαβή και επεξεργασία του τιμολογίου μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων μόνον τα μηχαναγνώσιμα τιμολόγια, τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο αυτόματης και ψηφιακής επεξεργασίας από τον λήπτη. Απλό αρχείο εικόνας δεν θα πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(8)

Στόχος της διαλειτουργικότητας είναι να καταστεί δυνατή η παρουσίαση και η επεξεργασία των πληροφοριών κατά συνεκτικό τρόπο μεταξύ των συστημάτων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την τεχνολογία, την εφαρμογή ή την πλατφόρμα που χρησιμοποιούνται. Η πλήρης διαλειτουργικότητα περιλαμβάνει την ικανότητα διαλειτουργίας σε τρία διαφορετικά επίπεδα: από άποψη περιεχομένου του τιμολογίου (σημασιολογικό), μορφότυπου ή γλώσσας που χρησιμοποιείται (συντακτικό) και μεθόδου διαβίβασης. Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο περιλαμβάνει ορισμένες απαιτούμενες πληροφορίες και ότι διατηρείται η ακριβής έννοια των ανταλλασσόμενων πληροφοριών, οι οποίες γίνονται κατανοητές κατά τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο φυσικής αναπαράστασης ή διαβίβασης του τιμολογίου. Η συντακτική διαλειτουργικότητα σημαίνει ότι τα στοιχεία δεδομένων του ηλεκτρονικού τιμολογίου παρουσιάζονται σε μορφότυπο που μπορεί να ανταλλαχθεί απευθείας ανάμεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη και ο οποίος μπορεί να υποστεί αυτόματη επεξεργασία. Η συντακτική διαλειτουργικότητα μπορεί να εξασφαλιστεί με δύο τρόπους, είτε με τη χρήση κοινής συντακτική δομής είτε με την αντιστοίχιση διαφορετικών συντακτικών δομών.

(9)

Χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός συντακτικών δομών. Η συντακτική διαλειτουργικότητα εξασφαλίζεται ολοένα και περισσότερο μέσω αντιστοίχισης. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική εφόσον το τιμολόγιο περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία δεδομένων στο σημασιολογικό επίπεδο και αν το νόημά τους δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Δεδομένου ότι αυτό συχνά δεν συμβαίνει, απαιτείται δράση ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο. Προκειμένου να απλοποιηθεί περαιτέρω η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων και να μειωθεί το κόστος, ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους πρέπει να είναι ο περιορισμός του αριθμού των συντακτικών δομών που χρησιμοποιούνται, κατά προτίμηση με την αναγνώριση μόνον όσων χρησιμοποιούνται συχνότερα.

(10)

Η τυποποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συμπληρώνει επίσης τις προσπάθειες να προωθηθεί η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης, όπως αποτυπώνεται στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/24/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και της οδηγίας 2014/25/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(11)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 και της 24ης Οκτωβρίου 2013, δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη μετάβαση στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων και την ταχεία υλοποίησή της.

(12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012, επισήμανε τον κατακερματισμό της αγοράς λόγω των εθνικών κανόνων σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, υπογράμμισε τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων και τόνισε τη σπουδαιότητα που έχουν η ασφάλεια δικαίου, ένα ξεκάθαρο τεχνικό περιβάλλον, και οι ανοικτές και διαλειτουργικές λύσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στη βάση κοινών νομικών απαιτήσεων, επιχειρηματικών διαδικασιών και τεχνικών προτύπων. Για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να έχει καταστεί η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων υποχρεωτική για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι το 2016.

(13)

Το Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ για την Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (e-invoicing), το οποίο συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 (6), ενέκρινε ομόφωνα σύσταση σχετικά με τη χρήση υποδείγματος σημασιολογικών δεδομένων προς υποστήριξη της διαλειτουργικότητας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων τον Οκτώβριο του 2013.

(14)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία παραλαμβάνονται από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς και εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων στις οποίες εφαρμόζονται η οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), η οδηγία 2014/24/ΕΕ ή η οδηγία 2014/25/ΕΕ. Θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία μόνον ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί δημόσια σύμβαση ή σύμβαση ανάθεσης (ο κύριος αντισυμβαλλόμενος). Ωστόσο, όταν, σύμφωνα με το άρθρο 71 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και το άρθρο 88 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ τα κράτη μέλη προβλέπουν άμεση πληρωμή στους υπεργολάβους, οι ρυθμίσεις που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης θα πρέπει να περιέχουν ρήτρες σχετικά με τη χρήση ή τη μη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τις πληρωμές προς τους υπεργολάβους. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι, όταν ανατίθεται σύμβαση σε κοινοπραξία οικονομικών φορέων, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από την κοινοπραξία ή από τους επιμέρους οικονομικούς φορείς.

(15)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις παραχώρησης που προβλέπουν πληρωμές οι οποίες απαιτούν την έκδοση τιμολογίων από τον οικονομικό φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση παραχώρησης. Ο όρος «παραχώρηση» ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ. Το αντικείμενο των συμβάσεων παραχώρησης είναι η προμήθεια έργων ή υπηρεσιών μέσω παραχώρησης, το αντάλλαγμα της οποίας συνίσταται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων ή υπηρεσιών ή σε συνδυασμό του δικαιώματος αυτού με πληρωμή.

(16)

Η παρούσα οδηγία υπόκειται στο άρθρο 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συμβάσεων (που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας) οι οποίες έχουν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, το άρθρο 15 παράγραφος 3 και το άρθρο 24 παράγραφος 3 αντιστοίχως. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, πρέπει να προβλεφθεί ειδική εξαίρεση στην παρούσα οδηγία για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων (που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ.

(17)

Οι ορισμοί της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

(18)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), προκειμένου να ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να καταρτίσει ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Δυνάμει των οικείων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, η απόφαση της Επιτροπής για την υποβολή τέτοιου αιτήματος υπάγεται στη διαδικασία εξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(19)

Το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, όπως η CEN (CWA 16356-MUG και CWA 16562-CEN BII), και πρέπει να λαμβάνει υπόψη άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών τυποποίησης, όπως το CEFACT του ΟΗΕ (CII v. 2.0) και ο ISO (χρηματοπιστωτικό τιμολόγιο βάσει της μεθοδολογίας του προτύπου ISO 20022). Κατά την επεξεργασία της αίτησης τυποποίησης, ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης οφείλει να λάβει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της πολιτικής του προγράμματος-πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) και τις τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων οποιωνδήποτε άλλων σχετικών φορέων και οργανισμών τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από την επιχειρηματική κοινότητα. Το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα πρέπει επίσης να είναι συμβατό με τα υφιστάμενα πρότυπα για τις πληρωμές, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των πληρωμών.

(20)

Στο αίτημά της προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να απαιτήσει να είναι το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων ουδέτερο από τεχνολογική άποψη ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού, να είναι συμβατό με τα σχετικά εθνικά πρότυπα για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων ώστε να αποφευχθούν τεχνικοί φραγμοί στην πρόσβαση στην αγορά για τους προμηθευτές από τρίτες χώρες και να καταστεί ευκολότερη για τους ευρωπαίους προμηθευτές η αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων στους αγοραστές σε τρίτες χώρες, καθώς και να συνάδει με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (11). Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι δυνατόν να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να απαιτήσει να λαμβάνει υπόψη το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) καθώς και τις αρχές της προστασίας των δεδομένων μέσω τεχνολογίας («data protection by design»), της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Εκτός από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει, στο αίτημά της προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, περαιτέρω απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενο του εν λόγω ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς και προθεσμία για την έγκρισή του.

(21)

Για να διασφαλιστεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων, το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που να είναι κυρίως κατανοητά και εύχρηστα. Εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρότερες αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, έχουν περιορισμένο προσωπικό και περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

(22)

Το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλο προς χρήση σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό αυτό, για να μπορούν οι ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιούν το νέο πρότυπο στις επιχειρηματικές μεταξύ τους σχέσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω πρότυπο δεν θα καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο για χρήση μόνο στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

(23)

Τα τιμολόγια που εκδίδονται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς μπορεί να απαιτήσουν την ενσωμάτωση πληροφοριών που αφορούν ειδικά τους εν λόγω τομείς. Παρ' όλα αυτά, όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό κοινών, τυποποιημένων στοιχείων. Η παρουσία των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη για την εξακρίβωση του κατά πόσον το τιμολόγιο αποτυπώνει ορθά την αντίστοιχη επιχειρηματική συναλλαγή και για να εξασφαλιστεί το νομικό του κύρος. Ένας κατάλογος τέτοιων στοιχείων που είναι απαραίτητα όσον αφορά τον ΦΠΑ περιλαμβάνεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ. Το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα πρέπει να παρουσιάζει συνοχή με αυτό το σύνολο πληροφοριών.

(24)

Στο εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα πρέπει να καθορίζονται στοιχεία σημασιολογικών δεδομένων, ιδίως σχετικά με τα συμπληρωματικά δεδομένα πωλητή και αγοραστή, τα αναγνωριστικά της διαδικασίας, τα χαρακτηριστικά του τιμολογίου, τα λεπτομερή στοιχεία του τιμολογίου, τις πληροφορίες για την παράδοση, και τις λεπτομέρειες και τους όρους πληρωμής. Τα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Έτσι θα εξασφαλιστεί η σαφής και ομοιόμορφη εφαρμογή της έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

(25)

Ενώ ο αποστολέας ηλεκτρονικού τιμολογίου πρέπει να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα να εγγυάται τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του τιμολογίου με διάφορες μεθόδους, μεταξύ άλλων και με την ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν θα πρέπει να περιέχει ως ένα από τα στοιχεία του την απαίτηση ηλεκτρονικής υπογραφής.

(26)

Προκειμένου να αποφευχθούν το υπερβολικό κόστος και ο υπερβολικός φόρτος για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, πρέπει να καλείται ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης να καταρτίσει κατάλογο με περιορισμένο αριθμό συντακτικών δομών οι οποίες θα συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ο εν λόγω κατάλογος δεν θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Οι προσδιοριζόμενες συντακτικές δομές πρέπει να χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως και επιτυχώς από οικονομικούς φορείς και αναθέτουσες αρχές. Για την καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή από τα κράτη μέλη, θα καλείται ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης να παρέχει κατάλληλες συντακτικές δεσμεύσεις από το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων προς όλες τις συντακτικές δομές του καταλόγου. Οι συντακτικές δεσμεύσεις είναι κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρουσιάζεται το πρότυπο στις διάφορες συντακτικές δομές. Αυτός ο στόχος τυποποίησης θα πρέπει να συμπληρώνει το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και τον κατάλογο συντακτικών δομών.

(27)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, θα πρέπει επίσης να ζητηθεί από τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της μεταβίβασης. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές δεν θα πρέπει να αποτελούν τμήμα του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων ούτε να είναι υποχρεωτικές για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.

(28)

Προτού εισαχθεί στα κράτη μέλη το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, η πρακτική εφαρμογή του προτύπου θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επαρκείς δοκιμές. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τον σχεδιασμό του προτύπου. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να εμπλέκονται τελικοί χρήστες και να εξετάζονται ειδικότερα πτυχές της πρακτικότητας και της ευχέρειας χρήσης καθώς και να καταδεικνύεται ότι το πρότυπο μπορεί να υλοποιηθεί κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αναλογικό.

(29)

Εφόσον το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και ο κατάλογος των συντακτικών δομών που συμμορφώνονται με το πρότυπο, το οποίο έχει καταρτιστεί από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, πληρούν τις απαιτήσεις που περιέχονται στο αίτημα της Επιτροπής προς τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, και εφόσον το πρότυπο αυτό έχει υποβληθεί σε δοκιμή, τα στοιχεία αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(30)

Οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη του προτύπου και άλλα παραδοτέα τυποποίησης που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. Όμως, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της παρούσας οδηγίας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι αποφάσεις περί δημοσιεύσεως, μη δημοσιεύσεως ή δημοσιεύσεως με περιορισμό των παραπομπών στο πρότυπο και τον κατάλογο των συντακτικών δομών εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον αφορά επίσημες αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα.

(31)

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης επανεξετάζουν και αναθεωρούν τακτικά τα πρότυπα ώστε να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις. Λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων αυτών στον τομέα ΤΠΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ζητεί από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να επανεξετάζει και να αναθεωρεί το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων ώστε αυτό να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις αυτές και να εξασφαλίζει τη συνέχεια της διαλειτουργικότητας.

(32)

Για την επανεξέταση και την αναθεώρηση του καταλόγου των συντακτικών δομών, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστική πράξη προκειμένου να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις ή τις απαιτήσεις της αγοράς. Για πολυπλοκότερες προσαρμογές, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να καλεί τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τον κατάλογο των συντακτικών δομών.

(33)

Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθεωρεί τον ήδη δημοσιευμένο κατάλογο συντακτικών δομών όταν το κρίνει σκόπιμο για να εξασφαλιστεί η πλήρης και συνεχιζόμενη διαλειτουργικότητα, να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις ή να περιοριστεί ο αριθμός των προς χρήση συντακτικών δομών. Εν προκειμένω, η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη τον κατάλογο συντακτικών δομών που έχει καθοριστεί, επανεξετασθεί και αναθεωρηθεί από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης.

(34)

Κατόπιν παρέλευσης των προθεσμιών μεταφοράς της οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία που ορίζονται σε αυτήν, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και με οποιαδήποτε συντακτική δομή του καταλόγου που δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να μην απορρίπτουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που πληρούν τους ως άνω όρους αποκλειστικά για λόγους μη συμμόρφωσης με απαιτήσεις (για παράδειγμα, εθνικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις συγκεκριμένου κλάδου ή πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις παντός είδους) άλλες από όσες προβλέπονται ρητά στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, άλλοι υποχρεωτικοί λόγοι άρνησης παραλαβής, όπως οι συναφείς με συμβατικούς όρους, δεν θα πρέπει να θίγονται από αυτή την υποχρέωση. Πριν από την εξόφληση του τιμολογίου, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να έχουν οπωσδήποτε την ευχέρεια να εξακριβώσουν κατά πόσο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τιμολογίου αποτυπώνει ορθά όλα τα στοιχεία της υποκείμενης επιχειρηματικής συναλλαγής (για παράδειγμα, αν το ποσό του τιμολογίου είναι σωστό) και αν το τιμολόγιο απευθύνθηκε στον σωστό αποδέκτη. Η υποχρέωση μη απόρριψης ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13).

(35)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει μόνο να απαιτεί από τους αποδέκτες τιμολογίου, δηλαδή τις αναθέτουσες αρχές, τις κεντρικές υπηρεσίες προμηθειών και τους αναθέτοντες φορείς, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα του αποστολέα του τιμολογίου να επιλέξει μεταξύ της υποβολής του τιμολογίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με εθνικά ή άλλα τεχνικά πρότυπα ή σε χαρτί. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να απαιτούν την υποβολή μόνον ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Αν ο αποστολέας επιλέξει να υποβάλει το τιμολόγιο χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, η υποχρέωση του αποδέκτη να το παραλάβει και να το επεξεργαστεί θα πρέπει να ισχύει μόνον αν το τιμολόγιο είναι σε μια συντακτική δομή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συντακτικών δομών ο οποίος έχει δημοσιευτεί από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα του αποστολέα να κάνει χρήση των υπηρεσιών τρίτου για να γίνει μετάφραση ανάμεσα στη δική του συντακτική δομή και εκείνη του καταλόγου.

(36)

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14), η οποία διατυπώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2013 (15). Στη γνωμοδότησή του δημοσίευσε τις συστάσεις του για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας δεδομένων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω συστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς. Πρέπει ιδίως να διασαφηνιστεί ότι και στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και ότι κατά τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας πρέπει να τηρείται η αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

(37)

Δεδομένου ότι η οδηγία 2006/112/ΕΚ περιέχει κανόνες για την έκδοση τιμολογίων, μεταξύ άλλων και για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, θα πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση της με την παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία έχει διαφορετικό σκοπό και πεδίο εφαρμογής από την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου και, συνεπώς, δεν επηρεάζει τις διατάξεις για τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, οι οποίες περιέχονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου. Ειδικότερα, το άρθρο 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου διέπει τις σχέσεις μεταξύ συναλλασσομένων και έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί στον λήπτη η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τον αποστολέα. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να επιβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς υποχρέωση αποδοχής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ηλεκτρονικών τιμολογίων.

(38)

Για να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς να προετοιμάσουν καταλλήλως και να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα οποία, μετά τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και την έγκριση του καταλόγου των συντακτικών δομών, είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ταχείας υλοποίησης της έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, θα πρέπει να είναι αιτιολογημένος ο καθορισμός προθεσμίας 18 μηνών για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο από τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά παρέκκλιση από τη γενική προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης του συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από ορισμένες αναθέτουσες αρχές, όπως τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς έως και 30 μήνες από τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η δυνατότητα αναβολής της εφαρμογής των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

(39)

Προς διευκόλυνση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ενημερώνονται πλήρως και τακτικά για την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά την ανάπτυξη του προτύπου και των συναφών παραδοτέων τυποποίησης, οι οποίες θα αναληφθούν από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης. Αυτό πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναλάβουν τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση της εφαρμογής στο πλαίσιο των συμφωνημένων προθεσμιών.

(40)

Εφόσον οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που συμμορφώνονται με άλλα πρότυπα, διαφορετικά από το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς και τιμολόγια σε χαρτί, εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στην εθνική νομοθεσία, η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος ή επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (16). Περαιτέρω, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους χρήστες του, ιδίως τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίησή του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(41)

Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη, στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των μικρών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, και να προσφέρουν σε όλες τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους προμηθευτές την απαραίτητη στήριξη ώστε να καταστεί εφικτή η χρήση του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν μέτρα επιμόρφωσης, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(42)

Προς διευκόλυνση των τεχνικών και διαδικαστικών προσαρμογών οι οποίες πρέπει να γίνουν από όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε δημόσιες συμβάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η αίσια υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν, όπου είναι εφικτό, τη συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων σε όλες τις επιλέξιμες αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(43)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση, τον περιορισμό και την αναθεώρηση του καταλόγου συντακτικών δομών. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικά με τον κατάλογο συντακτικών δομών θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης, δεδομένου ότι χρησιμεύουν για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού προτύπου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της ταχείας αντίδρασης σε τεχνολογικές εξελίξεις. Πρέπει επίσης να εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά τις αντιρρήσεις για το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, δεδομένου ότι οι σχετικές πράξεις μπορούν να έχουν συνέπειες για την υποχρέωση παραλαβής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων.

(44)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η άρση των φραγμών στην αγορά και των εμποδίων στις συναλλαγές, που απορρέουν από την ύπαρξη διαφορετικών εθνικών κανόνων και προτύπων, καθώς και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία ισχύει για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων στις οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες 2009/81/ΕΚ, 2014/23/ΕΕ, 2014/24/EE ή 2014/25/ΕΕ.

Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρονικά τιμολόγια εκδιδόμενα κατά την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, στις οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας κατ' εφαρμογή των ισχυουσών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων ενός κράτους μέλους, και υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος έχει ορίσει ότι τα σχετικά ουσιώδη συμφέροντά του δεν μπορούν να προστατευθούν με λιγότερο οχληρά μέτρα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του·

2)   «βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού τιμολογίου»: σύνολο ουσιαστικών στοιχείων πληροφόρησης το οποίο πρέπει να περιέχεται σε ηλεκτρονικό τιμολόγιο προκειμένου να είναι δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία·

3)   «υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων»: διαρθρωμένο σύνολο λογικά αλληλένδετων όρων και των εννοιών τους που προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου·

4)   «συντακτική δομή»: μηχαναγνώσιμη γλώσσα ή διάλεκτος που χρησιμοποιείται για να αναπαριστά τα στοιχεία δεδομένων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο·

5)   «συντακτικές δεσμεύσεις»: κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένα υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων για ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να παρουσιάζεται στις διάφορες συντακτικές δομές·

6)   «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 17 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·

7)   «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·

8)   «κεντρική υπηρεσία προμηθειών»: η κεντρική υπηρεσία προμηθειών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 16 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·

9)   «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 17 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ·

10)   «διεθνές πρότυπο»: διεθνές πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

11)   «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 3

Καθιέρωση ευρωπαϊκού προτύπου

1.   Η Επιτροπή ζητεί από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να σχεδιάσει ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων των βασικών στοιχείων του ηλεκτρονικού τιμολογίου («ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων»).

Η Επιτροπή απαιτεί να συμμορφώνεται το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων τουλάχιστον με τα ακόλουθα κριτήρια:

να είναι ουδέτερο από τεχνολογική άποψη,

να είναι συμβατό με τα σχετικά διεθνή πρότυπα έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων,

να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, την προσέγγιση που εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων μέσω τεχνολογίας και τις αρχές της αναλογικότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού,

να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,

να καθιστά δυνατή τη δημιουργία κατάλληλων, φιλικών προς τον χρήστη, ευέλικτων και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης,

να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων,

να είναι κατάλληλο προς χρήση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή ζητεί από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να παράσχει κατάλογο με περιορισμένο αριθμό συντακτικών δομών που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαλειτουργικότητα της μετάδοσης, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση ενός τέτοιου προτύπου.

Τα σχετικά αιτήματα εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Ως μέρος των εργασιών ανάπτυξης του προτύπου από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, το πρότυπο υπάγεται σε δοκιμή ως προς την πρακτική του εφαρμογή για έναν τελικό χρήστη. Η Επιτροπή φέρει πλήρη ευθύνη για τις δοκιμές και εξασφαλίζει ότι κατά την εκτέλεση της δοκιμής λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη η τήρηση των κριτηρίων της πρακτικότητας, της ευκολίας χρήσης και των πιθανών εξόδων εφαρμογής, κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα των δοκιμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2.   Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που σχεδιάζεται σύμφωνα με το αίτημα της παραγράφου 1 πληροί τις απαιτήσεις που αυτή προβλέπει, και εφόσον ολοκληρώθηκε η φάση της δοκιμής κατ' εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1, η Επιτροπή δημοσιεύει την παραπομπή σε αυτό το πρότυπο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τον κατάλογο περιορισμένου αριθμού συντακτικών δομών που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το αίτημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω δημοσίευση ολοκληρώνεται έως τις 27 Μαΐου 2017.

Άρθρο 4

Επίσημες αντιρρήσεις για το ευρωπαϊκό πρότυπο

1.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν πληροί επαρκώς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή με διεξοδικές επεξηγήσεις, και η Επιτροπή αποφασίζει:

α)

να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει ή να δημοσιεύσει με περιορισμούς τα στοιχεία αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

να διατηρήσει, να διατηρήσει με περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών στην, ή από την, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και τον κατάλογο των συντακτικών δομών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης σχετικά με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και, αν χρειαστεί, ζητεί αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων ή του καταλόγου των συντακτικών δομών.

4.   Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προτύπου και του καταλόγου των συντακτικών δομών

1.   Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πλήρης και συνεχής διαλειτουργικότητα κατά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα:

α)

να επανεξετάζει και να αναθεωρεί το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων·

β)

να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τον κατάλογο των συντακτικών δομών που έχει δημοσιευθεί από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να αναλάβει τη δράση που προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1, απευθύνει αίτηση στον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 χωρίς να εφαρμόζονται οι προθεσμίες του άρθρου αυτού.

3.   Το άρθρο 4 εφαρμόζεται σε κάθε τυχόν επανεξέταση ή αναθεώρηση που γίνεται κατ' εφαρμογή του στοιχείου α) της παραγράφου 1.

4.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να αναλάβει τη δράση που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, το πράττει είτε με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2 είτε απευθύνοντας αίτηση στον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 χωρίς να εφαρμόζονται οι προθεσμίες του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6

Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι μεταξύ άλλων:

α)

αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιμολογίου

β)

χρονική περίοδος του τιμολογίου

γ)

στοιχεία του πωλητή

δ)

στοιχεία του αγοραστή

ε)

στοιχεία του δικαιούχου πληρωμής

στ)

στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του αγοραστή

ζ)

στοιχεία αναφοράς της σύμβασης

η)

λεπτομερή στοιχεία παράδοσης

θ)

οδηγίες για την πληρωμή

ι)

στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση

ια)

πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο του τιμολογίου

ιβ)

συνολικά ποσά του τιμολογίου

ιγ)

ανάλυση του ΦΠΑ

Άρθρο 7

Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, του οποίου τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, καθώς και με οποιαδήποτε από τις συντακτικές δομές του καταλόγου που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Προστασία δεδομένων

1.   Η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων δεν θίγεται από την παρούσα οδηγία.

2.   Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών του άρθρου 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για τον σκοπό έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό ή για συμβατούς σκοπούς.

3.   Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών του άρθρου 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι δημοσιοποίησης, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, προσωπικών δεδομένων τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι σύμφωνοι με τον σκοπό της δημοσίευσης και τη βασική αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Άρθρο 9

Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων όσον αφορά τον ΦΠΑ

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 11

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη εγκρίνουν, δημοσιεύουν και εφαρμόζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου 2018. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω μέτρων.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και το αργότερο 18 μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη εγκρίνουν, δημοσιεύουν και εφαρμόζουν της αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 7 περί παραλαβής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο για μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς το αργότερο 30 μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μόλις δημοσιευθούν τα στοιχεία αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων των βασικών στοιχείων του ηλεκτρονικού τιμολογίου, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των μέτρων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική αγορά και στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός τριετίας από την προθεσμία για την απώτατη αναβολή που ορίζεται για τις μη κεντρικές αρχές στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2. Εφόσον ενδείκνυται, η έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση επιπτώσεων σχετικά με την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 79 της 6.3.2014, σ. 67.

(2)  Γνώμη της 28ης Νοεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.

(4)  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(5)  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(6)  Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Νοεμβρίου 2010, για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 13).

(7)  Οδηγία 2009/81/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76).

(8)  Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ, και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(11)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(12)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(13)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(15)  ΕΕ C 38 της 8.2.2014, σ. 2.

(16)  Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ( ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).


Top