EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0064

Οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβούλιου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 , σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου

OJ L 310, 25.11.2005, p. 10–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 3 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj

25.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/10


ΟΔΗΓΊΑ 2005/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΫΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΫΛΙΟΥ

της 26ης Οκτωβρίου 2005

σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (3), θα πρέπει να θεσπιστούν οι αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου και ανήκουν στην κατηγορία M1, καθώς και τα οχήματα που ανήκουν στην κατηγορία N1, επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά μόνον εφόσον μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν σε ποσοστό τουλάχιστον 85 % κατά μάζα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακτηθούν σε ποσοστό τουλάχιστον 95 % κατά μάζα.

(2)

Η επαναχρησιμοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων, η ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της στρατηγικής της Κοινότητας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές οχημάτων και οι προμηθευτές τους θα πρέπει να κληθούν να συμπεριλάβουν αυτές τις πτυχές στα ενωρίτερα δυνατά στάδια της ανάπτυξης νέων οχημάτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επεξεργασία των οχημάτων όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους.

(3)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί μία από τις ειδικές οδηγίες στο πλαίσιο του συστήματος της κοινοτικής έγκρισης τύπου ολόκληρου οχήματος που θεσπίστηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (4).

(4)

Το εν λόγω σύστημα έγκρισης τύπου ολόκληρου οχήματος είναι σήμερα υποχρεωτικό για οχήματα που ανήκουν στην κατηγορία M1 και θα επεκταθεί, στο προσεχές μέλλον, σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Είναι επομένως αναγκαίο να περιληφθούν στο σύστημα έγκρισης τύπου ολόκληρου οχήματος τα μέτρα που αφορούν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των οχημάτων.

(5)

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα οχήματα κατηγορίας N1 δεν καλύπτονται ακόμη από το σύστημα έγκρισης τύπου ολόκληρου οχήματος.

(6)

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει στην αρμόδια για την έγκριση αρχή όλες τις σχετικές τεχνικές πληροφορίες όσον αφορά τα κατασκευαστικά υλικά και τις αντίστοιχες μάζες τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση των υπολογισμών του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22628: 2002.

(7)

Οι υπολογισμοί του κατασκευαστή μπορούν να επικυρωθούν δεόντως κατά τη διάρκεια της έγκρισης τύπου οχήματος μόνον εφόσον ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει ικανοποιητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους προμηθευτές του. Πριν χορηγηθεί η έγκριση τύπου, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει να διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των ρυθμίσεων και διαδικασιών αυτών και θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιητικές.

(8)

Η συνάφεια των διαφόρων στοιχείων στους υπολογισμούς των ποσοστών της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με τις διεργασίες για την επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ο κατασκευαστής θα πρέπει επομένως να συνιστά στρατηγική για την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και θα πρέπει να παρέχει στον αρμόδιο φορέα λεπτομερή στοιχεία επ' αυτής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε αποδεδειγμένες τεχνολογίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες ή στη φάση της ανάπτυξης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για έγκριση οχήματος.

(9)

Τα οχήματα ειδικής χρήσεως σχεδιάζονται για να εκτελούν ειδική λειτουργία και απαιτούν ειδική διάταξη στο αμάξωμα, η οποία δεν ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον κατασκευαστή. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης δεν μπορούν να υπολογιστούν με σωστό τρόπο. Τα οχήματα αυτά θα πρέπει επομένως να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις σχετικά με τον υπολογισμό.

(10)

Τα ημιτελή οχήματα αποτελούν σημαντική μερίδα των οχημάτων N1. Ο κατασκευαστής του βασικού οχήματος δεν είναι σε θέση να υπολογίσει τα ποσοστά της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης για τα ολοκληρωμένα οχήματα επειδή τα στοιχεία που αφορούν τα μεταγενέστερα στάδια της κατασκευής δεν είναι διαθέσιμα στο στάδιο του σχεδιασμού των βασικών οχημάτων. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να απαιτηθεί συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία μόνον για το βασικό όχημα.

(11)

Τα μερίδια αγοράς των οχημάτων που παράγονται σε μικρή σειρά είναι πολύ περιορισμένα ώστε η ωφέλεια για το περιβάλλον να είναι μικρή εάν πρέπει να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(12)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/ΕΚ, θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, προς όφελος της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, για να αποτραπεί η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν αφαιρεθεί από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιοριστούν στην επαναχρησιμοποίηση στοιχείων κατά την κατασκευή καινούργιων οχημάτων.

(13)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα επιβάλουν στους κατασκευαστές να παρέχουν νέα στοιχεία σχετικά με τη έγκριση τύπου και επομένως τα λεπτομερή αυτά στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, η οποία θεσπίζει τον πλήρη κατάλογο στοιχείων που πρέπει να υποβάλλεται για την έγκριση τύπου. Είναι επομένως αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία αυτή.

(14)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προσαρμογή της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

(15)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον από τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους μέσω της απαίτησης τα οχήματα να σχεδιάζονται από τη φάση της επινόησης με σκοπό να διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα και επομένως μπορεί, λόγω της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16)

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (5), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις διοικητικές και τεχνικές διατάξεις για την έγκριση τύπου των οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά τους μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν και να ανακτηθούν κατά τα ελάχιστα ποσοστά του παραρτήματος Ι.

Θεσπίζει ειδικές διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επαναχρησιμοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων δεν προκαλεί κινδύνους για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα οχήματα που ανήκουν στις κατηγορίες M1 και N1, όπως ορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και για τα καινούργια ή επαναχρησιμοποιημένα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α)

στα οχήματα ειδικής χρήσεως, όπως ορίζονται στο μέρος Α σημείο 5 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

β)

στα οχήματα που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια και ανήκουν στην κατηγορία N1, εφόσον το βασικό όχημα συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία·

γ)

στα οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές, τα οποία μνημονεύονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως «όχημα» νοείται το όχημα με κινητήρα·

2.

ως «κατασκευαστικό στοιχείο» νοείται οποιοδήποτε τμήμα ή οποιοδήποτε σύνολο τμημάτων που περιλαμβάνεται σε όχημα κατά την παραγωγή του. Ο ορισμός καλύπτει επίσης τα στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

3.

ως «τύπος οχήματος» νοείται ο τύπος του οχήματος όπως ορίζεται στο μέρος Β σημεία 1 και 3 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

4.

ως «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του» νοείται το όχημα όπως ορίζεται στο σημείο 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ·

5.

ως «όχημα αναφοράς» νοείται η έκδοση ενός τύπου οχήματος, η οποία χαρακτηρίζεται από τον αρμόδιο για την έγκριση φορέα, σε συμφωνία με τον κατασκευαστή και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το παράρτημα Ι, ως η πλέον προβληματική ως προς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης·

6.

ως «όχημα κατασκευασμένο σε πολλαπλά στάδια» νοείται το όχημα που προκύπτει από κατασκευαστική διαδικασία πολλαπλών σταδίων·

7.

ως «βασικό όχημα» νοείται το όχημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2, τέταρτη περίπτωση, της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, το οποίο χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας κατασκευής πολλαπλών σταδίων·

8.

ως «κατασκευή πολλαπλών σταδίων» νοείται η διαδικασία με την οποία ένα όχημα παράγεται σε διάφορα στάδια με την προσθήκη κατασκευαστικών στοιχείων στο βασικό όχημα ή με τη μετατροπή των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων·

9.

ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η επαναχρησιμοποίηση όπως ορίζεται στο σημείο 6 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ·

10.

ως «ανακύκλωση» νοείται η ανακύκλωση όπως ορίζεται στην πρώτη φράση του σημείου 7 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ·

11.

ως «ανάκτηση ενέργειας» νοείται η ανάκτηση ενέργειας όπως ορίζεται στη δεύτερη φράση του σημείου 7 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ·

12.

ως «ανάκτηση» νοείται η ανάκτηση όπως ορίζεται στο σημείο 8 του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ·

13.

ως «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης» νοείται η δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων που αποσπώνται από όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του·

14.

ως «δυνατότητα ανακύκλωσης» νοείται η δυνατότητα για ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή υλικών που αποσπώνται από όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του·

15.

ως «δυνατότητα ανάκτησης» νοείται η δυνατότητα για ανάκτηση κατασκευαστικών στοιχείων ή υλικών που αποσπώνται από όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του·

16.

ως «ποσοστό δυνατότητας ανακύκλωσης οχήματος (Ακυκ)» νοείται το ποσοστό κατά μάζα καινούργιου οχήματος, το οποίο μπορεί δυνητικά να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακυκλωθεί·

17.

ως «ποσοστό δυνατότητας ανάκτησης οχήματος (Ακτη)» νοείται το ποσοστό κατά μάζα καινούργιου οχήματος, το οποίο μπορεί δυνητικά να επαναχρησιμοποιηθεί και να ανακτηθεί·

18.

ως «στρατηγική» νοείται πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας που αποτελείται από συντονισμένες ενέργειες και τεχνικά μέτρα που πρόκειται να ληφθούν όσον αφορά την αποσυναρμολόγηση, τον τεμαχισμό ή παρόμοιες διεργασίες, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα στοχοθετημένα ποσοστά της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης είναι εφικτά κατά τον χρόνο που το όχημα είναι στη φάση της ανάπτυξής του·

19.

ως «μάζα» νοείται η μάζα οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας όπως ορίζεται στο σημείο 2.6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, αλλά χωρίς τον οδηγό, του οποίου η μάζα εκτιμάται στα 75 kg·

20.

ως «αρμόδιος φορέας» νοείται η οντότητα, π.χ. τεχνική υπηρεσία ή άλλος υφιστάμενος φορέας, την οποία κράτος μέλος ορίζει αρμόδια για τη διενέργεια προκαταρκτικών αξιολογήσεων του κατασκευαστή και την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να είναι η αρχή έγκρισης τύπου, υπό τον όρο ότι η επάρκειά της στον συγκεκριμένο τομέα τεκμηριώνεται επαρκώς.

Άρθρο 5

Διατάξεις για την έγκριση τύπου

1.   Τα κράτη μέλη χορηγούν, κατά περίπτωση, έγκριση ΕΚ τύπου ή εθνική έγκριση τύπου, όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τη δυνατότητα ανάκτησης, μόνον στους τύπους οχημάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής τις λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς των υπολογισμών και των ελέγχων του παραρτήματος Ι, όσον αφορά τη φύση των χρησιμοποιούμενων υλικών στην κατασκευή του οχήματος και των κατασκευαστικών στοιχείων του. Στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες αυτές αποδεδειγμένα καλύπτονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή αποτελούν ειδική τεχνογνωσία του κατασκευαστή ή των προμηθευτών του, ο κατασκευαστής ή οι προμηθευτές του παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για να καταστήσουν δυνατή την ορθή διενέργεια των υπολογισμών αυτών.

3.   Όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί το υπόδειγμα δελτίου πληροφοριών του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας κατά την υποβολή αίτησης για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

4.   Για τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή χρησιμοποιεί το υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

Προκαταρκτική αξιολόγηση του κατασκευαστή

1.   Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν έγκριση τύπου εάν προηγουμένως δεν εξασφαλίσουν ότι ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει ικανοποιητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος IV, προκειμένου να διαχειρίζεται σωστά τις πτυχές της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Μετά τη διενέργεια της εν λόγω προκαταρκτικής αξιολόγησης χορηγείται στον κατασκευαστή το καλούμενο «πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το παράρτημα IV» (εφεξής «πιστοποιητικό συμμόρφωσης»).

2.   Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης του κατασκευαστή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τύπου οχήματος συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς την παρούσα διάταξη.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής συνιστά στρατηγική για να εξασφαλίσει την αποσυναρμολόγηση, την επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών. Η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες ή σε φάση ανάπτυξης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για έγκριση τύπου οχήματος.

4.   Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IV, για τη διενέργεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης του κατασκευαστή και την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

5.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνει την κατάλληλη τεκμηρίωση και περιγράφει τη στρατηγική που συνιστά ο κατασκευαστής. Ο αρμόδιος φορέας χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του προσαρτήματος στο παράρτημα IV.

6.   Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ισχύει για δύο τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και πριν από τη διενέργεια νέων ελέγχων.

7.   Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για κάθε σημαντική αλλαγή που ενδέχεται να επηρεάσει τη συνάφεια του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Έπειτα από διαβούλευση με τον κατασκευαστή, ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει εάν είναι αναγκαίοι νέοι έλεγχοι.

8.   Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, ο αρμόδιος φορέας εκδίδει, κατά περίπτωση, νέο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή παρατείνει την ισχύ του για επιπλέον περίοδο δύο ετών. Ο αρμόδιος φορέας εκδίδει νέο πιστοποιητικό σε περιπτώσεις όπου έχουν υποπέσει στην αντίληψή του σημαντικές αλλαγές.

Άρθρο 7

Επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων

Τα κατασκευαστικά στοιχεία του παραρτήματος V:

α)

κρίνονται μη επαναχρησιμοποιήσιμα για τους σκοπούς του υπολογισμού των ποσοστών της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης·

β)

δεν επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή οχημάτων που διέπονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 8

Τροποποιήσεις στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VI της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

Τροπολογίες

Οι τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή της στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Άρθρο 10

Ημερομηνίες εφαρμογής για την έγκριση τύπου

1.   Με ισχύ από 15 Δεκεμβρίου 2006, για τύπο οχήματος που συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

α)

δεν αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου, ή εθνικού τύπου·

β)

δεν απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων.

2.   Με ισχύ από 15 Δεκεμβρίου 2008, για τύπο οχήματος που δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

α)

αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου·

β)

αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης εθνικού τύπου.

3.   Με ισχύ από 15 Ιουλίου 2010, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

α)

θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν καινούργια οχήματα δεν ισχύουν για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ·

β)

αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία καινούργιων οχημάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

4.   Το άρθρο 7 ισχύει από 15 Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 11

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου 2006, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 15 Δεκεμβρίου 2006.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι μέθοδοι της εν λόγω αναφοράς ορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. ALEXANDER


(1)  ΕΕ C 74 της 23.3.2005, σ. 15.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2005.

(3)  ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/673/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 254 της 30.4.2005, σ. 69).

(4)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 194 της 26.7.2005, σ. 12).

(5)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I:

Απαιτήσεις

Παράρτημα II:

Δελτίο πληροφοριών για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος

Παράρτημα III:

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου

Παράρτημα IV:

Προκαταρκτική αξιολόγηση του κατασκευαστή

Προσάρτημα:

υπόδειγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης

Παράρτημα V:

Κατασκευαστικά στοιχεία που κρίνονται μη επαναχρησιμοποιήσιμα

Παράρτημα VI:

Τροποποιήσεις στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.

Τα οχήματα που ανήκουν στις κατηγορίες M1 και N1 κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να είναι:

επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακυκλώσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 85 % κατά μάζα και,

επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακτήσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 95 % κατά μάζα,

όπως εξακριβώνεται με τις διαδικασίες του παρόντος παραρτήματος.

2.

Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής υποβάλλει έντυπο παράθεσης στοιχείων, δεόντως συμπληρωμένο και συνταγμένο σύμφωνα με το παράρτημα Α του προτύπου ISO 22628: 2002. Σε αυτό περιλαμβάνει και κατανομή των υλικών.

Το έντυπο συνοδεύεται από κατάλογο των αποσυναρμολογημένων κατασκευαστικών στοιχείων, τα οποία δηλώνει ο κατασκευαστής σε σχέση με το στάδιο αποσυναρμολόγησης, καθώς και τη διαδικασία που συνιστά για την επεξεργασία τους.

3.

Για την εφαρμογή των σημείων 1 και 2, ο κατασκευαστής αποδεικνύει κατά τον τρόπο που επιθυμεί η αρμόδια για την έγκριση αρχή ότι τα οχήματα αναφοράς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού του παραρτήματος B του προτύπου ISO 22628: 2002.

Εντούτοις, ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι κάθε έκδοση του ίδιου τύπου οχήματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

4.

Για τους σκοπούς της επιλογής των οχημάτων αναφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

ο τύπος του αμαξώματος·

τα διαθέσιμα επίπεδα φινιρίσματος (1)·

ο διαθέσιμος προαιρετικός εξοπλισμός (1) που μπορεί να τοποθετηθεί στο όχημα με ευθύνη του κατασκευαστή.

5.

Εφόσον η αρμόδια για την έγκριση αρχή και ο κατασκευαστής δεν προσδιορίσουν από κοινού το πλέον προβληματικό όχημα συγκεκριμένου τύπου από την άποψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, επιλέγεται:

α)

για κάθε «τύπο αμαξώματος», όπως ορίζεται στο σημείο 1 του μέρους Γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, στην περίπτωση οχημάτων M1·

β)

για κάθε «τύπο αμαξώματος», δηλαδή κλειστό ελαφρό ημιφορτηγό, ελαφρό φορτηγό χωρίς καρότσα, ανοιχτό ημιφορτηγό κ.λπ., στην περίπτωση οχημάτων N1.

6.

Για τους σκοπούς των υπολογισμών, τα ελαστικά θεωρούνται ανακυκλώσιμα.

7.

Οι μάζες εκφράζονται σε kg με ένα δεκαδικό ψηφίο. Τα ποσοστά υπολογίζονται επί τοις εκατό με ένα δεκαδικό ψηφίο και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται ως εξής:

α)

εάν ο αριθμός μετά το δεκαδικό ψηφίο είναι μεταξύ του 0 και του 4, το σύνολο στρογγυλοποιείται προς τα κάτω·

β)

εάν ο αριθμός μετά το δεκαδικό ψηφίο είναι μεταξύ του 5 και του 9, το σύνολο στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

8.

Για τους σκοπούς του ελέγχου των υπολογισμών του παρόντος παραρτήματος, η αρμόδια για την έγκριση αρχή εξασφαλίζει ότι το έντυπο παράθεσης στοιχείων της παραγράφου 2 είναι συνεπές προς τη συνιστώμενη στρατηγική που επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.

9.

Για τους σκοπούς των ελέγχων στα υλικά και στις μάζες των κατασκευαστικών στοιχείων, ο κατασκευαστής παρέχει οχήματα και κατασκευαστικά στοιχεία κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής για την έγκριση τύπου.


(1)  Δηλαδή δερμάτινη εσωτερική επένδυση, προεγκατεστημένο ραδιόφωνο, κλιματισμός, ζάντες αλουμινίου κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚ

σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής του

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

0.

ΓΕΝΙΚΑ

0.1.

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):…

0.2.

Τύπος:…

0.2.0.1.

Πλαίσιο:…

0.2.1.

Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (εάν υπάρχει/ουν):…

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (β):…

0.3.1.

Θέση της εν λόγω σήμανσης:…

0.4.

Κατηγορία οχήματος (γ):…

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:…

0.8.

Διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:…

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.

Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:…

1.2.

Σχέδιο ολόκληρου του οχήματος με διαστάσεις:…

1.3.

Αριθμός αξόνων και τροχών:…

1.3.1.

Αριθμός και θέση αξόνων με δίδυμους τροχούς:…

1.3.3.

Κινητήριοι άξονες (αριθμός, θέση, σύζευξη):…

1.7.

Θάλαμος οδήγησης (προωθημένο σύστημα ελέγχου ή με κάλυμμα) (κστ):…

3.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ιζ) [Στην περίπτωση οχήματος που μπορεί να λειτουργεί είτε με βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ. ή επίσης σε συνδυασμό με άλλο καύσιμο, τα σημεία επαναλαμβάνονται (+)]

3.1.

Κατασκευαστής:…

3.2.

Κινητήρας εσωτερικής καύσης

3.2.1.

Ιδιαίτερες πληροφορίες για τον κινητήρα

3.2.1.1.

Αρχή λειτουργίας: επιβαλλόμενη ανάφλεξη/ανάφλεξη με συμπίεση, τετράχρονος/δίχρονος (1)

3.2.1.2.

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων:…

3.2.1.3.

Κυβισμός κινητήρα (ιθ):... cm3

3.2.2.

Καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/φυσικό αέριο/αιθανόλη: (1)

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (κβ)

4.2.

Τύπος (μηχανικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό κ.λπ.):…

4.5.

Κιβώτιο ταχυτήτων

4.5.1.

Τύπος [χειροκίνητο/αυτόματο/CVT (συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης)] (1)

4.9.

Αναστολέας διαφορικού: ναι/όχι/προαιρετικά (1)

9.

ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1.

Τύπος αμαξώματος:…

9.3.1.

Διάταξη και αριθμός θυρών:…

9.10.3.

Καθίσματα…

9.10.3.1.

Αριθμός:…

15.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

15.1.

Έκδοση στην οποία ανήκει το όχημα αναφοράς:…

15.2.

Μάζα του οχήματος αναφοράς με αμάξωμα ή μάζα του πλαισίου με θάλαμο οδήγησης, χωρίς αμάξωμα ή/και συσκευή ζεύξης εφόσον ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί το αμάξωμα ή/και τη συσκευή ζεύξης (συμπεριλαμβανομένων των υγρών, των εργαλείων, του εφεδρικού τροχού, εφόσον τοποθετούνται) χωρίς οδηγό:

15.3.

Μάζες υλικών του οχήματος αναφοράς

15.3.1.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την προεπεξεργασία (##):…

15.3.2.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την αποσυναρμολόγηση (##):…

15.3.3.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μη μεταλλικών υπολειμμάτων και θεωρείται ανακυκλώσιμο (##):…

15.3.4.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μη μεταλλικών υπολειμμάτων και θεωρείται ανακτήσιμη ενέργεια (##):…

15.3.5.

Κατανομή των υλικών (##):…

15.3.6.

Συνολική μάζα των υλικών τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακυκλώσιμα:…

15.3.7.

Συνολική μάζα των υλικών τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακτήσιμα:…

15.4.

Ποσοστά

15.4.1.

Ποσοστό δυνατότητας ανακύκλωσης «Ακυκ( %)»:…

15.4.2.

Ποσοστό δυνατότητας ανάκτησης «Ακτη( %)»:…


(1)  Οι αριθμοί των σημείων και οι υποσημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι αντίστοιχα με αυτά του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Τα σημεία που δεν έχουν σχέση με τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας παραλείπονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Μέγιστο μέγεθος: A4 (210 x 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα της αρμόδιας αρχής για την έγκριση ΕΚ τύπου

Ανακοίνωση που αφορά:

έγκριση ΕΚ τύπου (1)

επέκταση έγκρισης ΕΚ τύπου (1)

άρνηση έγκρισης ΕΚ τύπου (1)

για τύπο οχήματος

σχετικά με την οδηγία 2005/64/ΕΚ

Αριθμός έγκρισης ΕΚ τύπου:

Επέκταση λόγω:

ΜΕΡΟΣ I

0.1.

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):…

0.2.

Τύπος:…

0.2.1.

Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (2) :…

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα:…

0.3.1.

Θέση της εν λόγω σήμανσης:…

0.4.

Κατηγορία οχήματος (3) :…

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:…

0.8.

Επωνυμία(-ες) και διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης…

[…]

ΜΕΡΟΣ II

1.

Πρόσθετες πληροφορίες:…

Ποσοστό(-ά) της δυνατότητας ανακύκλωσης του (των) οχήματος(-ων) αναφοράς:…

Ποσοστό(-ά) της δυνατότητας ανάκτησης του (των) οχήματος(-ων) αναφοράς:…

2.

Αρμόδια τεχνική υπηρεσία για τη διενέργεια των δοκιμών:…

3.

Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών:…

4.

Κωδικός της έκθεσης δοκιμών:…

5.

Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν):…

6.

Συνημμένα: το ευρετήριο και το πακέτο πληροφοριών…

7.

Το όχημα πληροί/δεν πληροί (4) τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας:…

(Τόπος)

(Υπογραφή)

(Ημερομηνία)

Συνημμένα: Πακέτο πληροφοριών.


(1)  Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις.

(2)  Εάν για το σημείο αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης ΕΚ τύπου, το σημείο συμπληρώνεται το αργότερο όταν το όχημα διατεθεί στην αγορά.

(3)  Όπως ορίζεται στο μέρος A του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

(4)  Δεν αναγράφεται όπου δεν έχει εφαρμογή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1.   Σκοπός του παρόντος παραρτήματος

Το παρόν παράρτημα περιγράφει την προκαταρκτική αξιολόγηση που πρέπει να διενεργεί ο αρμόδιος φορέας για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις και διαδικασίες.

2.   Αρμόδιος φορέας

Ο αρμόδιος φορέας συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 45012: 1989 ή ISO/IEC Guide 62: 1996 σχετικά με τα γενικά κριτήρια για φορείς πιστοποίησης που παρέχουν πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζει ο κατασκευαστής.

3.   Έλεγχοι που διενεργούνται από τον αρμόδιο φορέα

3.1.   Ο αρμόδιος φορέας εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου:

α)

να συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία από ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και ιδίως τη φύση και τη μάζα όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των οχημάτων προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί που απαιτούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

β)

να έχει στη διάθεσή του όλα τα λοιπά αναγκαία στοιχεία του οχήματος που απαιτούνται για τη διαδικασία υπολογισμού, όπως τον όγκο των υγρών κ.λπ.·

γ)

να ελέγχει επαρκώς τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους προμηθευτές·

δ)

να διαχειρίζεται την κατανομή των υλικών·

ε)

να μπορεί να εκτελεί τον υπολογισμό των ποσοστών της δυνατότητας ανακύκλωσης και ανάκτησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22628: 2002·

στ)

να επισημαίνει τα κατασκευαστικά στοιχεία που αποτελούνται από πολυμερή και ελαστομερή, σύμφωνα με την απόφαση 2003/138/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (1)·

ζ)

να εξακριβώνει ότι κανένα κατασκευαστικό στοιχείο του παραρτήματος V δεν επαναχρησιμοποιείται στην κατασκευή νέων οχημάτων.

3.2.   Ο κατασκευαστής παρέχει στον αρμόδιο φορέα όλες τις σχετικές πληροφορίες υπό μορφή εγγράφων. Ιδίως η ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα έγγραφα.


(1)  ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 58.

Προσάρτημα του παραρτήματος IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

1.   Εισαγωγή

Το παρόν παράρτημα αφορά τα κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες M1 και N1, τα οποία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή νέων οχημάτων.

2.   Κατάλογος κατασκευαστικών στοιχείων

Όλοι οι αερόσακοι (1), συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών, των πυροτεχνικών ενεργοποιητών, των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου και των αισθητήρων·

Σύνολα αυτόματων ή μη αυτόματων ζωνών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ιμάντων, των πορπών, των συσπειρωτήρων, των πυροτεχνικών ενεργοποιητών·

Καθίσματα (μόνον σε περιπτώσεις όπου έχουν ενσωματωθεί στο κάθισμα αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας ή/και αερόσακοι)·

Μονάδες μανδάλωσης του συστήματος διεύθυνσης που επενεργούν στην κολόνα διεύθυνσης·

Συστήματα ακινητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των πομποδεκτών και των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου·

Συστήματα μετεπεξεργασίας (δηλαδή καταλυτικοί μετατροπείς, φίλτρα σωματιδίων)·

Σιγαστήρες εξάτμισης.


(1)  Στις περιπτώσεις που ο αερόσακος έχει τοποθετηθεί μέσα στο τιμόνι, το ίδιο το τιμόνι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 70/156/ΕΟΚ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)

Τα ακόλουθα σημεία προστίθενται στο παράρτημα Ι:

«15.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

15.1.

Έκδοση στην οποία ανήκει το όχημα αναφοράς:

15.2.

Μάζα του οχήματος αναφοράς με αμάξωμα ή μάζα του πλαισίου με θάλαμο οδήγησης, χωρίς αμάξωμα ή/και συσκευή ζεύξης εφόσον ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί το αμάξωμα ή/και τη συσκευή ζεύξης (συμπεριλαμβανομένων των υγρών, των εργαλείων, του εφεδρικού τροχού, εφόσον τοποθετούνται) χωρίς οδηγό:

15.3.

Μάζες υλικών του οχήματος αναφοράς

15.3.1.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την προεπεξεργασία (1):

15.3.2.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την αποσυναρμολόγηση (1):

15.3.3.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μη μεταλλικών υπολειμμάτων και θεωρείται ανακυκλώσιμο (1):

15.3.4.

Μάζα υλικού που λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μη μεταλλικών υπολειμμάτων και θεωρείται ανακτήσιμη ενέργεια (1):

15.3.5.

Κατανομή των υλικών (1):

15.3.6.

Συνολική μάζα των υλικών τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακυκλώσιμα:

15.3.7.

Συνολική μάζα των υλικών τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα ή/και ανακτήσιμα:

15.4.

Ποσοστά

15.4.1.

Ποσοστό δυνατότητας ανακύκλωσης “Ακυκ( %)”:

15.4.2.

Ποσοστό δυνατότητας ανάκτησης “Ακτη( %)”:

(2)

Στο μέρος Ι του παραρτήματος IV προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«Θέμα

Αριθμός οδηγίας

Παραπομπή Επίσημης Εφημερίδας

Εφαρμογή

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59.

Δυνατότητα ανακύκλωσης

2005/64/ΕΚ

L 310 της 25 Νοεμβρίου 2005, σ. 10

X

X

 

 

 

»

(3)

Το παράρτημα ΧΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

στο προσάρτημα 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«Σημείο

Θέμα

Αριθμός οδηγίας

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

59

Δυνατότητα ανακύκλωσης

2005/64/ΕΚ

Μ.Δ.

Μ.Δ.

—»

β)

στο προσάρτημα 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«Σημείο

Θέμα

Αριθμός οδηγίας

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Δυνατότητα ανακύκλωσης

2005/64/ΕΚ

Μ.Δ.

Μ.Δ.

—»

γ)

στο προσάρτημα 3 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«Σημείο

Θέμα

Αριθμός οδηγίας

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Δυνατότητα ανακύκλωσης

2005/64/ΕΚ

Μ.Δ.

—»


(1)  Οι ορισμοί αυτών των μεγεθών δίνονται στο πρότυπο ISO 22628: 2002.»


Top