EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_051_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 51

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 051

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 309

37

 

 

32005L0066

 

 

 

Directiva 2005/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind folosirea sistemelor de protecție frontală la autovehicule și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

3

2005

L 310

10

 

 

32005L0064

 

 

 

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

21

2005

L 313

1

 

 

32005L0078

 

 

 

Directiva 2005/78/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2005 de aplicare a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoare cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule și de modificare a anexelor I, II, III, IV și VI la aceasta (1)

39

2005

L 329

4

 

 

32005R2049

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2049/2005 al Comisiei din 15 decembrie 2005 de stabilire, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, a normelor privind taxele plătite de microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii Agenției Europene pentru Medicamente și asistența administrativă pe care le-o acordă aceasta (1)

132

2005

L 329

37

 

 

32005D0908

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2005 de modificare a Directivei 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce privește data prevăzută la articolul 21 alineatul (3) până la care statele membre sunt autorizate să prelungească perioada de valabilitate a deciziilor referitoare la echivalența cartofilor de sămânță proveniți din țări terțe [notificată cu numărul C(2005) 5020] (1)

136

2005

L 337

16

 

 

32005R2106

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2106/2005 al Comisiei din 21 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardul internațional de contabilitate IAS 39 (1)

137

2005

L 338

1

 

 

32005R2073

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (1)

141

2005

L 344

40

 

 

32005L0084

 

 

 

Directiva 2005/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2005 de efectuare a celei de-a douăzeci și doua modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (ftalați în jucării și în articole de îngrijire a copilului)

167

2005

L 344

44

 

 

32005L0088

 

 

 

Directiva 2005/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2005 de modificare a Directivei 2000/14/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la emisiile sonore în mediu produse de echipamentele utilizate în exterior (1)

171

2005

L 344

47

 

 

32005D0928

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2005 privind armonizarea benzii de frecvențe 169,4 - 169,8125 MHz în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2005) 5003] (1)

174

2006

L 005

10

 

 

32006L0002

 

 

 

Directiva 2006/2/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2006 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 96/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile (1)

179

2006

L 005

14

 

 

32006L0003

 

 

 

Directiva Comisiei din 9 ianuarie 2006 de modificare, în scopul adaptării lor la progresul tehnic, a anexelor I și II la Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind denumirile textilelor (1)

183

2006

L 013

1

 

 

32006R0062

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 62/2006 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul aplicații telematice pentru transportul de marfă al sistemului feroviar transeuropean convențional (1)

184

2006

L 019

12

 

 

32006L0008

 

 

 

Directiva 2006/8/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2006 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II, III și V la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (1)

256

2006

L 024

1

 

 

32006R0108

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei din 11 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 1, 4, 6 și 7, Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 și 39 și Interpretarea Comitetului de Interpretare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) 6 (1)

264

2006

L 032

4

 

 

32006R0196

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 196/2006 al Comisiei din 3 februarie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a lua în considerare standardul european EN ISO 14001:2004 și de abrogare a Deciziei 97/265/CE

300

2006

L 033

22

 

 

32005L0089

 

 

 

Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructuri (1)

309

2006

L 033

28

 

 

32005L0090

 

 

 

Directiva 2005/90/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 de efectuare a celei de-a douăzeci și noua modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere – c/m/r) (1)

315

2006

L 036

43

 

 

32006D0077

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2005 de înființare a unui grup la nivel înalt pentru competitivitate, energie și mediu

369

2006

L 037

1

 

 

32006D0066

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 decembrie 2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul material rulant – zgomot al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2005) 5666] (1)

371

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top