EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:079:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, R 079, 21. marts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.079.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 79

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
21. marts 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse nr. 252/2013/EU af 11. marts 2013 om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 253/2013 af 15. januar 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 for så vidt angår tilpasninger som følge af revisionen af International Standard Classification of Education ISCED i tilknytning til de variabler og opdelinger, der skal indberettes (1)

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2013 af 20. marts 2013 om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (1)

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 256/2013 af 20. marts 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumascorbat (E 301) i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn (1)

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 257/2013 af 20. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2013/142/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 12. marts 2013 om en mere demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 839/2008 af 31. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår bilag II, III og IV vedrørende maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på visse produkter (EUT L 234 af 30.8.2008)

33

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 524/2011 af 26. maj 2011 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af biphenyl, deltamethrin, ethofumesat, isopyrazam, propiconazol, pymetrozin, pyrimethanil og tebuconazol i eller på visse produkter (EUT L 142 af 28.5.2011)

34

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EUT L 159 af 30.4.2004. Berigtiget udgave i EUT L 184 af 24.5.2004)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top