EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:079:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, R 079, 21. maaliskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.079.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 79

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
21. maaliskuu 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös N:o 252/2013/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 253/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 liitteen II muuttamisesta toimitettavien muuttujien ja jaottelujen mukauttamiseksi kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED tarkistuksen vuoksi (1)

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 254/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta (1)

7

 

*

Komission asetus (EU) N:o 255/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta liitteiden IC, VII ja VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (1)

19

 

*

Komission asetus (EU) N:o 256/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin kyse on natriumaskorbaatin (E 301) käytöstä imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeisiin lisättäviksi tarkoitetuissa D-vitamiinivalmisteissa (1)

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 257/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

27

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2013/142/EU

 

*

Komission suositus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin vaalimenettelyn demokraattisuuden ja tehokkuuden lisäämisestä

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 839/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta torjunta-ainejäämien enimmäismääriä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla koskevien liitteiden II, III ja IV osalta (EUVL L 234, 30.8.2008)

33

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 524/2011, annettu 26 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenyylin, deltametriinin, etofumesaatin, isopyratsaamin, propikonatsolin, pymetrotsiinin, pyrimetaniilin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 142, 28.5.2011)

34

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/40/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeksastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 159, 30.4.2004. Oikaistu versio julkaistu EUVL L 184, 24.5.2004)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top