EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:079:TOC

Euroopa Liidu Teataja, R 079, 21. märts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.079.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 79

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
21. märts 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus nr 252/2013/EL, 11. märts 2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2013–2017

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev leping

4

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 253/2013, 15. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist (1)

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 254/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta (1)

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 255/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC, VII ja VIII lisa, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga (1)

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 256/2013, 20. märts 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses naatriumaskorbaadi (E 301) kasutamisega imiku- ja väikelapsetoitudes kasutamiseks mõeldud D-vitamiini valmististes (1)

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 257/2013, 20. märts 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

SOOVITUSED

 

 

2013/142/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 12. märts 2013, Euroopa Parlamendi valimiste demokraatlikuma ja tõhusama läbiviimise kohta

29

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 31. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 839/2008 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses pestitsiidide jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus (ELT L 234, 30.8.2008)

33

 

*

Komisjoni 26. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 524/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses bifenüüli, deltametriini, etofumesaadi, isopürasaami, propikonasooli, pümetrosiini, pürimetaniili ja tebukonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandused (ELT L 142, 28.5.2011)

34

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top