EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:155:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 155, 18. juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.155.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 155

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
18. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2009 af 17. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2009 af 17. juni 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2009 af 17. juni 2009 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pera dell'Emilia Romagna (BGB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2009 af 17. juni 2009 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pagnotta del Dittaino (BOB))

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2009 af 17. juni 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 for så vidt angår fangstbegrænsninger for tobis i EF-farvande i ICES-afsnit III a og i EF-farvande i ICES-afsnit II a og ICES-underområde IV

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2009 af 17. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 503/2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juni 2009

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2009 af 17. juni 2009 om konstatering af, at visse grænser, hvad angår udstedelse af importlicenser for sukkerprodukter i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler, ikke længere er nået

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 520/2009 af 17. juni 2009 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent, som ved forordning (EF) nr. 1399/2007 blev åbnet for import af pølser og kødprodukter med oprindelse i Schweiz

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2009 af 17. juni 2009 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2009 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/470/EF

 

*

Rådets beslutning af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (kodificeret udgave)

30

 

 

Kommissionen

 

 

2009/471/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. juni 2009 om ændring af beslutning 2008/603/EF, 2008/691/EF og 2008/751/EF for så vidt angår videreførelse af de midlertidige undtagelser fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til den særlige situation for Mauritius, Seychellerne og Madagaskar vedrørende tun og tunfilet (meddelt under nummer K(2009) 4543)

46

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top