Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:155:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 155, 2009. gada 18. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.155.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 155

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 18. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2009 (2009. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 514/2009 (2009. gada 17. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 515/2009 (2009. gada 17. jūnijs), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Pera dell’Emilia Romagna (AĢIN)]

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 516/2009 (2009. gada 17. jūnijs) par nosaukuma iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Pagnotta del Dittaino (ACVN)]

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 517/2009 (2009. gada 17. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 43/2009 attiecībā uz nozvejas limitiem tūbīšu zvejai EK ūdeņos ICES IIIa zonā un EK ūdeņos ICES IIa un IV zonā

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 518/2009 (2009. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 503/2009, ar ko nosaka no 2009. gada 16. jūnijs piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 519/2009 (2009. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka, ka vairs nav sasniegti daži limiti cukura produktu ievešanas atļauju izsniegšanai saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 520/2009 (2009. gada 17. jūnijs) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnijā mēneša pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura Šveices izcelsmes desu un dažu gaļas izstrādājumu importēšanai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 521/2009 (2009. gada 17. jūnijs) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2009. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2009/50/EK (2009. gada 25. maijs) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos

17

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/470/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 25. maijs) par izdevumiem veterinārijas jomā (Kodificēta versija)

30

 

 

Komisija

 

 

2009/471/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 15. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2008/603/EK, 2008/691/EK un 2008/751/EK attiecībā uz pagaidu atkāpēm no Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem, lai ņemtu vērā Maurīcijas, Seišelu salu un Madagaskaras īpašo situāciju attiecībā uz tunzivīm un tunzivju filejām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4543)

46

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top