EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:203:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 203, 03. august 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 203
42. årgang
3. august 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/1999/EF af 12. juli 1999 om en række retningslinjer, herunder fastlæggelse af projekter af fælles interesse, for transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida) 1
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/1999/EF af 12. juli 1999 om fastlæggelse af en række aktioner og foranstaltninger med henblik på at sikre interoperabilitet mellem og adgang til transeuropæiske net til elektronisk dataudveksling mellem administrationerne (Ida) 9
*Rådets forordning (EF) nr. 1721/1999 af 29. juli 1999 om indførelse af kontrolforanstaltninger for fartøjer, hvis flagstat ikke er kontraherende part i konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis 14
*Rådets forordning (EF) nr. 1722/1999 af 29. juli 1999 om indførsel af klid og andre restprodukter fra sigtning, formaling og anden bearbejdning af visse kornarter med oprindelse i Algeriet, Marokko og Egypten og indførsel af hård hvede med oprindelse i Marokko 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1723/1999 af 2. august 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1724/1999 af 2. august 1999 om levering af korn som fødevarehjælp 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/1999 af 2. august 1999 om levering af flækærter som fødevarehjælp 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1726/1999 af 27. juli 1999 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønomkostninger 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1727/1999 af 28. juli 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande 41
*Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner 53

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/526/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i PanamaEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2058) (1) 58
1999/527/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i OmanEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2059) (1) 63
1999/528/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i YemenEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2060) (1) 68
1999/529/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om ændring af beslutning 94/766/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i TaiwanEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2061) (1) 73
1999/530/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om ændring af beslutning 95/453/EF om særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i Republikken KoreaEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2062) (1) 76
1999/531/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om ændring af beslutning 97/427/EF om særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i AustralienEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2064) (1) 77
1999/532/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsumEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2065) (1) 78
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top