Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:203:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 203, 03. elokuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 203
42. vuosikerta
3. elokuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/1999/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1999, eräistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista, mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/1999/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1999, eräistä toimista ja toimenpiteistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisten verkkojen yhteentoimivuuden ja niihin pääsyn varmistamiseksi 9
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1721/1999, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1999, muiden kuin Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavista valvontatoimenpiteistä 14
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1722/1999, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1999, Algeriasta, Marokosta ja Egyptistä peräisin olevien leseiden, lesejauhojen ja tiettyjen viljojen seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneiden muiden jätetuotteiden sekä Marokosta peräisin olevan durumvehnäjauhon tuonnista 16
Komission asetus (EY) N:o 1723/1999, annettu 2 päivänä elokuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18
Komission asetus (EY) N:o 1724/1999, annettu 2 päivänä elokuuta 1999, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 20
Komission asetus (EY) N:o 1725/1999, annettu 2 päivänä elokuuta 1999, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna 25
*Komission asetus (EY) N:o 1726/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannuksia koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta 28
*Komission asetus (EY) N:o 1727/1999, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1999, metsäpalojen torjunnasta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 41
*Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 53

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/526/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, Panamasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2058) (1) 58
1999/527/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, Omanista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2059) (1) 63
1999/528/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, Jemenistä peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2060) (1) 68
1999/529/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, Taiwanista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 94/766/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2061) (1) 73
1999/530/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, Korean tasavallasta peräisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä tehdyn päätöksen 95/453/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2062) (1) 76
1999/531/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, Australiasta peräisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä tehdyn päätöksen 97/427/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2064) (1) 77
1999/532/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2065) (1) 78
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top