EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 203, 03 augustus 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 203
42e jaargang
3 augustus 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1719/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende een reeks richtsnoeren, met inbegrip van de vaststelling van projecten van gemeenschappelijk belang, voor trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) 1
*Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans-Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA) 9
*Verordening (EG) nr. 1721/1999 van de Raad van 29 juli 1999 houdende vaststelling van controlemaatregelen ten aanzien van vaartuigen die de vlag voeren van landen die geen partij zijn bij het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren 14
*Verordening (EG) nr. 1722/1999 van de Raad van 29 juli 1999 betreffende de invoer van zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van bepaalde granen, van oorsprong uit Algerije, Marokko en Egypte, alsmede betreffende de invoer van durumtarwe, van oorsprong uit Marokko 16
Verordening (EG) nr. 1723/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 18
Verordening (EG) nr. 1724/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 inzake de levering van granen als voedselhulp 20
Verordening (EG) nr. 1725/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp 25
*Verordening (EG) nr. 1726/1999 van de Commissie van 27 juli 1999 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten, wat de definitie en de indiening van gegevens over de loonkosten betreft 28
*Verordening (EG) nr. 1727/1999 van de Commissie van 28 juli 1999 houdende enige uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2158/92 van de Raad betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand 41
*Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen 53

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/526/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit PanamaVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2058) (1) 58
1999/527/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit OmanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2059) (1) 63
1999/528/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit JemenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2060) (1) 68
1999/529/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 94/766/EG tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit TaiwanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2061) (1) 73
1999/530/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 95/453/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van oorsprong uit de Koreaanse RepubliekVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2062) (1) 76
1999/531/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 97/427/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken van oorsprong uit AustraliëVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2064) (1) 77
1999/532/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2065) (1) 78
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top