EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:203:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 203, 03 augusti 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 203
42 årgången
3 augusti 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/1999/EG av den 12 juli 1999 om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA) 1
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA) 9
*Rådets förordning (EG) nr 1721/1999 av den 29 juli 1999 om fastställande av vissa kontrollåtgärder när det gäller fartyg som för flagg tillhörande en icke-avtalsslutande part i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis 14
*Rådets förordning (EG) nr 1722/1999 av den 29 juli 1999 om import av kli och andra restprodukter som erhålls vid siktning, malning eller annan bearbetning av vissa spannmål med ursprung i Algeriet, Marocko och Egypten och om import av durumvete med ursprung i Marocko 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1723/1999 av den 2 augusti 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1724/1999 av den 2 augusti 1999 om leverans av spannmål som livsmedel 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1725/1999 av den 2 augusti 1999 om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1726/1999 av den 27 juli 1999 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över arbetskraftskostnader i fråga om definitioner och rapportering 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 1727/1999 av den 28 juli 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder 41
*Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns 53

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/526/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i PanamaText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2058] (1) 58
1999/527/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i OmanText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2059] (1) 63
1999/528/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i YemenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2060] (1) 68
1999/529/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om ändring av beslut 94/766/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i TaiwanText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2061] (1) 73
1999/530/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om ändring av kommissionens beslut 95/453/EG om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i SydkoreaText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2062] (1) 76
1999/531/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om ändring av kommissionens beslut 97/427/EG om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i AustralienText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2064] (1) 77
1999/532/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåtenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2065] (1) 78
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top