EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:029:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 29, 3. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 29

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
3. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/180 af 24. oktober 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende vurderingsstandarder for benchmarkporteføljer og procedurer for udveksling af vurderinger ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/181 af 27. januar 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/182 af 27. januar 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/183 af 27. januar 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/184 af 1. februar 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/185 af 2. februar 2017 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/186 af 2. februar 2017 om særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/187 af 2. februar 2017 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/188 af 2. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/189 af 16. januar 2017 om de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Underudvalget vedrørende Sundheds- og Plantesundhedsforvaltning, i Underudvalget vedrørende Handel og Bæredygtig Udvikling, i Toldunderudvalget og i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af disse underudvalgs forretningsorden

40

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/190 af 1. februar 2017 om bemyndigelse af Frankrig til i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed om installation af komponenter (meddelt under nummer C(2017) 458)

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/191 af 1. februar 2017 om ændring af afgørelse 2010/166/EU med henblik på at indføre nye teknologier og frekvensbånd for mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU (meddelt under nummer C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2240 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR) ( EUT L 337 af 13.12.2016 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top