EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:029:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 29, 3 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 29

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
3 februari 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/180 van de Commissie van 24 oktober 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende beoordelingsnormen voor referentieportefeuilles en procedures voor het delen van beoordelingen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/181 van de Commissie van 27 januari 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/182 van de Commissie van 27 januari 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/183 van de Commissie van 27 januari 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/184 van de Commissie van 1 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

19

 

*

Verordening (EU) 2017/185 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/186 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen uit bepaalde derde landen wegens microbiologische besmetting en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/187 van de Commissie van 2 februari 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (DSM 28343) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/188 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

38

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/189 van de Raad van 16 januari 2017 inzake de namens de Europese Unie in te nemen standpunten in het Subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, het Subcomité handel en duurzame ontwikkeling, het Subcomité douane en het Subcomité geografische aanduidingen, die zijn ingesteld krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van die subcomités

40

 

*

Besluit (EU) 2017/190 van de Commissie van 1 februari 2017 waarbij aan Frankrijk toestemming wordt verleend om op grond van artikel 14, lid 6, van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad af te wijken van bepaalde gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart inzake de installatie van onderdelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 458)

61

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/191 van de Commissie van 1 februari 2017 tot wijziging van Besluit 2010/166/EU met het oog op de invoering van nieuwe technologieën en frequentiebanden voor mobiele communicatiediensten aan boord van vaartuigen (MCV-diensten) in de Europese Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2016/2240 van de Raad van 12 december 2016 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR) ( PB L 337 van 13.12.2016 )

69

 

*

Rectificatie van Besluit 2002/309/EU, Euratom van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat ( PB L 114 van 30.4.2002 )

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top