EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:029:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 29, 3. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 29

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
3. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/180 z 24. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/181 z 27. januára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/182 z 27. januára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/183 z 27. januára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/184 z 1. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/185 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/187 z 2. februára 2017 o povolení prípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/188 z 2. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/189 zo 16. januára 2017 o pozíciách, ktoré sa majú v mene Európskej únie prijať v podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky, podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj, podvýbore pre clá a podvýbore pre zemepisné označenia zriadených podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku uvedených podvýborov

40

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/190 z 1. februára 2017, ktorým sa Francúzsku povoľuje udeľovať výnimky podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z určitých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva týkajúcich sa montáže komponentov [oznámené pod číslom C(2017) 458]

61

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/191 z 1. februára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/166/EÚ s cieľom zaviesť nové technológie a frekvenčné pásma pre služby mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii [oznámené pod číslom C(2017) 450]  ( 1 )

63

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2016/2240 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR) ( Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top