EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:029:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 29, 2017 m. vasario 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 29

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. spalio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/180, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su lyginamųjų portfelių vertinimo standartais ir keitimosi vertinimais procedūromis ( 1 )

1

 

*

2017 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/181 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

10

 

*

2017 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/182 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

13

 

*

2017 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/183 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

16

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/184, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

19

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės ( 1 )

21

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/186, kuriuo dėl mikrobiologinės taršos nustatomos siuntų iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežimo į Sąjungą specialiosios sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/187 dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus subtilis (DSM 28343) kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Lactosan GmbH & Co. KG“) ( 1 )

35

 

 

2017 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/188, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/189 dėl pozicijų, kurios turi būti priimtos Europos Sąjungos vardu Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių pakomitetyje, Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetyje, Muitinės pakomitetyje ir Geografinių nuorodų pakomitetyje, įsteigtuose vadovaujantis Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl tų pakomitečių darbo tvarkos taisyklių priėmimo

40

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/190, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį Prancūzijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių, susijusių su komponento įmontavimu (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 458)

61

 

*

2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/191, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/166/ES siekiant Europos Sąjungoje įdiegti naujas judriojo ryšio laivuose paslaugų technologijas ir nustatyti tam reikalingas dažnių juostas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/2240, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR), klaidų ištaisymas ( OL L 337, 2016 12 13 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top