EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 145, 10. juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.145.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 145

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
10. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 af om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave)

1

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave)

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 481/2009 af 9. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2009 af 8. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 483/2009 af 9. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 820/2008 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (1)

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 484/2009 af 9. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1975/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 485/2009 af 9. juni 2009 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår tiludronsyre og jernfumarat (1)

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2009 af 9. juni 2009 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

34

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2009/55/EF af 25. maj 2009 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (kodificeret udgave)

36

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/435/EF

 

*

Afgørelse nr. 2/2009 truffet af AVS-EF-Ambassadørudvalget den 16. februar 2009 om udnævnelse af direktøren for Centret for Virksomhedsudvikling (CVU)

42

 

 

2009/436/EF

 

*

Rådets beslutning af 5. maj 2009 om berigtigelse af direktiv 2008/73/EF om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område

43

 

 

Kommissionen

 

 

2009/437/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om ændring af beslutning 2007/268/EF om gennemførelse af undersøgelsesprogrammer vedrørende aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2009) 4228)  (1)

45

 

 

2009/438/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af orangeolie i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2009) 4232)  (1)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top