EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 145, 10. červen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.145.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 145

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
10. června 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění)

1

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění)

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 481/2009 ze dne 9. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 482/2009 ze dne 8. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 483/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (1)

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 484/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 485/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu tiludronovou a fumaran železnatý (1)

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 486/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

34

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2009/55/ES ze dne 25. května 2009 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu (kodifikované znění)

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/435/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2009 Výboru velvyslanců AKT-ES ze dne 16. února 2009 o jmenování ředitele Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)

42

 

 

2009/436/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti

43

 

 

Komise

 

 

2009/437/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/268/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 4228)  (1)

45

 

 

2009/438/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení silice pomerančové do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 4232)  (1)

47

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (Úř. věst. L 62 ze dne 15.3.1993) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 14)

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top