EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 145, 10 ta' Ġunju 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.145.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 145

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
10 ta' Ġunju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2009 tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll dwar il-proċedura tal-iżbilanċ eċċessiv anness mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (Verżjoni kodifikata)

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 480/2009 tal-25 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi Fond ta’ Garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kodifikata)

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 481/2009 tad-9 ta’ Ġunju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 482/2009 tal-8 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1974/2006 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 883/2006 li jistipula l-modalitajiet ta' implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005, rigward iż-żamma tal-kotba tal-aġenziji tal-ħlas, id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż u tad-dħul u l-kundizzjonijiet ta' ħlas lura tal-ispejjeż fil-qafas tal-FAEG u tal-FAEŻR

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 483/2009 tad-9 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 820/2008 li jistipula miżuri għall-implimentazzjoni tal-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni ( 1 )

23

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 484/2009 tad-9 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1975/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, dwar l-implimentazzjoni tal-proċeduri ta’ kontroll kif ukoll il-konformità reċiproka rigward il-miżuri ta’ sostenn għall-iżvilupp rurali

25

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 485/2009 tad-9 ta’ Ġunju 2009 li jemenda l-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta’ oriġini mill-annimali, għal dak li huwa aċidu tiludroniku u l-fumarat tal-ħadid ( 1 )

31

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 486/2009 tad-9 ta’ Ġunju 2009 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 945/2008 għas-sena tas-suq 2008/2009

34

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal- Kunsill 2009/55/KE tal-25 ta' Mejju 2009 dwar eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għall-introduzzjoni permanenti minn xi Stat Membru tal-proprjetà personali ta’ individwi (Verżjoni kodifikata)

36

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/435/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2009 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-KE tas-16 ta’ Frar 2009 dwar il-ħatra tad-Direttur taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Intrapriżi (ĊŻI)

42

 

 

2009/436/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Mejju 2009 li tikkoreġi d-Direttiva tal-Kunsill 2008/73/KE li tissimplifika l-proċeduri tal-elenkar u tal-pubblikazzjoni tat-tagħrif fl-oqsma veterinarji u żootekniċi

43

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/437/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/268/KE dwar l-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ sorveljenza għall-influwenza tat-tjur fit-tjur tal-irziezet u fl-għasafar selvaġġi li għandhom jitwettqu fl-Istati Membri (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 4228)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ġunju 2009 li tagħraf fil-prinċipju l-kompletezza tal-fajl li tressaq għal eżaminazzjoni dettalljata bil-ħsieb tal-inklużjoni possibbli taż-żejt tal-larinġ fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 4232)  ( 1 )

47

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri ġenerali Komunitarji għall-kontroll ta’ ċertu mard tal-annimali u l-miżuri speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer ( ĠU L 62, 15.3.1993 )

49

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top