EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:084:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 84, 24. marts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
24. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 315/2007 af 19. marts 2007 om overgangsforanstaltninger til fravigelse af forordning (EF) nr. 2597/97 for så vidt angår konsummælk produceret i Estland

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2007 af 23. marts 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 317/2007 af 23. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 319/2007 af 22. marts 2007 om forbud mod fiskeri efter dybhavsrejer i NAFO-område 3L fra fartøjer, der fører polsk flag

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 320/2007 af 22. marts 2007 om forbud mod fiskeri efter blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande i ICES-område I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV fra fartøjer, der fører irsk flag

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 321/2007 af 23. marts 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 396/92 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/180/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 2007 om beskikkelse af et italiensk medlem af og to italienske suppleanter til Regionsudvalget

35

 

 

2007/181/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. marts 2007 om beskikkelse af en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/182/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. marts 2007 om en undersøgelse af chronic wasting disease hos hjortedyr (meddelt under nummer K(2007) 860)  (1)

37

 

 

2007/183/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. marts 2007 om ændring af beslutning 2005/760/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande for så vidt angår import af fugle i fangenskab (meddelt under nummer K(2007) 1259)  (1)

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top