EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:084:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 84, 24 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
24 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 315/2007 на Съвета от 19 март 2007 година за определянe на преходни мерки, дерогиращи от Регламент (ЕО) № 2597/97 относно млякото за пиене, произвеждано в Естония

1

 

 

Регламент (ЕО) № 316/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

2

 

*

Регламент (ЕО) № 317/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 936/97 за откриване и управление на тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

4

 

*

Регламент (ЕО) № 318/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 319/2007 на Комисията от 22 март 2007 година относно установяване на забрана за улова на северни скариди в зона 3L на NAFO от съдове под флага на Полша

30

 

*

Регламент (ЕО) № 320/2007 на Комисията от 22 март 2007 година относно установяване на забрана за риболова на син меджид във водите на ЕО и международните води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV на ICES от съдове под флага на Ирландия

32

 

*

Регламент (ЕО) № 321/2007 на Комисията от 23 март 2007 година за изменение на Регламент (EИО) № 396/92 на Комисията относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

34

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/180/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 март 2007 година относно назначаването на един редовен член от Италия и двама заместник-членове от Италия в Комитета на регионите

35

 

 

2007/181/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 март 2007 година за назначаване на заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

36

 

 

Комисия

 

 

2007/182/ЕО

 

*

Регламент на Комисията от 19 март 2007 година относно изследвания за хронично линеене при животни от семейство еленови (нотифицирано под номер C(2007) 860)  (1)

37

 

 

2007/183/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 март 2007 година за изменение на Решение 2005/760/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците в някои трети страни при вноса на птици, отглеждани на закрито (нотифицирано под номер C(2007) 1259)  (1)

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top