EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 84, 2007. gada 24. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 315/2007 (2007. gada 19. marts), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 316/2007 (2007. gada 23. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 317/2007 (2007. gada 23. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 318/2007 (2007. gada 23. marts), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 319/2007 (2007. gada 22. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot ziemeļu garneles NAFO zonā 3L

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 320/2007 (2007. gada 22. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Īrijas karogu, zvejot putasu ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 321/2007 (2007. gada 23. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 396/92 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

34

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/180/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Itālijas un divus komitejas locekļu aizstājējus no Itālijas

35

 

 

2007/181/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Nīderlandes

36

 

 

Komisija

 

 

2007/182/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. marts) par apsekojumu saistībā ar briežu dzimtas dzīvnieku hronisko novājēšanas slimību (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 860)  (1)

37

 

 

2007/183/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. marts), ar ko groza Lēmumu 2005/760/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz nebrīvē turētu putnu ievešanu saistībā ar aizdomām par ļoti patogēno putnu gripu dažās trešās valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1259)  (1)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top