EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:084:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 84, 24. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
24. marca 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 315/2007 z 19. marca 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia odchyľujúce sa od nariadenia (ES) č. 2597/97, pokiaľ ide o konzumné mlieko vyrábané v Estónsku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 316/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 936/97, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 319/2007 z 22. marca 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu krevety boreálnej v zóne 3L Organizácie pre rybolov (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 320/2007 z 22. marca 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej vo vodách ES a medzinárodných vodách ICES zónach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Írska

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 321/2007 z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 396/92 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/180/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. marca 2007, ktorým sa vymenúva taliansky člen a dvaja talianski náhradníci Výboru regiónov

35

 

 

2007/181/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. marca 2007, ktorým sa vymenúva holandský náhradník Výboru regiónov

36

 

 

Komisia

 

 

2007/182/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2007 o prieskume choroby chronického chradnutia u jeleňovitých [oznámené pod číslom K(2007) 860]  (1)

37

 

 

2007/183/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/760/ES, pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách týkajúce sa dovozu vtákov chovaných v zajatí [oznámené pod číslom K(2007) 1259]  (1)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top