EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:084:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 84, 24 mars 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 84

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 315/2007 av den 19 mars 2007 om övergångsbestämmelser som innebär ett undantag från förordning (EG) nr 2597/97 när det gäller konsumtionsmjölk som producerats i Estland

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 316/2007 av den 23 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 317/2007 av den 23 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 936/97 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 av den 23 mars 2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import (1)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 319/2007 av den 22 mars 2007 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i NAFO-område 3L med fartyg som seglar under polsk flagg

30

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 320/2007 av den 22 mars 2007 om förbud mot fiske efter blåvitling i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV med fartyg som seglar under irländsk flagg

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 321/2007 av den 23 mars 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 396/92 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

34

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/180/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 mars 2007 om utnämning av en italiensk ledamot och två italienska suppleanter i Regionkommittén

35

 

 

2007/181/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 mars 2007 om utnämning av en nederländsk suppleant i Regionkommittén

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/182/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 mars 2007 om en undersökning av chronic wasting disease (CWD) hos hjortdjur [delgivet med nr K(2007) 860]  (1)

37

 

 

2007/183/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 mars 2007 om ändring av beslut 2005/760/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer för import av fåglar i fångenskap [delgivet med nr K(2007) 1259]  (1)

44

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top