EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:141:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 141, 04. juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
4. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 850/2005 af 30. maj 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2500/2001 for at gøre det muligt at gennemføre fællesskabsbistand i henhold til artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 851/2005 af 2. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, med hensyn til gensidighedsmekanismen

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 852/2005 af 3. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 853/2005 af 3. juni 2005 om 47. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

8

 

*

Kommissionens direktiv 2005/37/EF af 3. juni 2005 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdierne for visse pesticidrester i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager ( 1 )

10

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2005 om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for overvågning af TSE for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 1550)

24

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2005 om ændring af bilag I til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslutning af 1. juni 2005 om bemyndigelse af Malta til at anvende ordningen, der indførtes ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden (meddelt under nummer K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2005 af 20. maj 2005 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ( EUT L 128 af 21.5.2005 )

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top