EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:166:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 166, 11. juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 166
41. årgang
11. juni 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 1197/98 af 5. juni 1998 om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber 1
*Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 1198/98 af 5. juni 1998 om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, andet afsnit, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/98 af 10. juni 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/98 af 10. juni 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/98 af 10. juni 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/98 af 10. juni 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 42. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/98 af 9. juni 1998 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/98 af 9. juni 1998 om indførelse af midlertidig udligningstold på indførslen af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/98 af 10. juni 1998 om fastsættelse af acontobeløbet på omkostningerne ved afsætning af visse destillater til 1999 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1206/98 af 10. juni 1998 om fastsættelse af de værdiforringelsesprocenter, der skal benyttes ved interventionsopkøb af landbrugsprodukter for regnskabsåret 1999 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1207/98 af 10. juni 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2191/81 om støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/98 af 10. juni 1998 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/98 af 10. juni 1998 om salg til forud fastsatte priser til de væbnede styrker af oksekød, som Det Forenede Kongerige ligger inde med 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/98 af 10. juni 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 43
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer 45
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser 51

Berigtigelser
Berigtigelse til afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 25. februar 1998 om handelsordningen for landbrugsprodukter (98/223/EF) (EFT L 86 af 20.3.1998) 56
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top