EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:166:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 166, 11 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 166
41 årgången
11 juni 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 1197/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna 1
*Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 1198/98 av den 5 juni 1998 om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som skall omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1199/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1200/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1201/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1202/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioandra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 1203/98 av den 9 juni 1998 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1204/98 av den 9 juni 1998 om införande av en provisorisk utjämningstull på import av bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1205/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av stödbelopp till avsättningskostnader för vissa destillationsprodukter av vin under 1999 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 1206/98 av den 10 juni 1998 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 1999 35
*Kommissionens förordning (EG) nr 1207/98 av den 10 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2191/81 om beviljande av stöd till icke vinstdrivande institutioners och organisationers inköp av smör 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1208/98 av den 10 juni 1998 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1209/98 av den 10 juni 1998 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1210/98 av den 10 juni 1998 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 43
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper 45
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen 51

Rättelser
Rättelse till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter (98/223/EG) (EGT L 86 av den 20.3.1998) 56
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top