EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:166:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 166, 11 juni 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 166
41e jaargang
11 juni 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 1197/98 van de Raad van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen 1
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 1198/98 van de Raad van 5 juni 1998 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn 3
Verordening (EG) nr. 1199/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1200/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 6
Verordening (EG) nr. 1201/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 8
Verordening (EG) nr. 1202/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 42e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1408/97 10
*Verordening (EG) nr. 1203/98 van de Commissie van 9 juni 1998 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 11
*Verordening (EG) nr. 1204/98 van de Commissie van 9 juni 1998 tot instelling van een voorlopig compenserend recht op bepaalde breedspectrumantibiotica uit India 17
*Verordening (EG) nr. 1205/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot vaststelling van het bedrag van het voorschot op de kosten voor de afzet van bepaalde door distillatie verkregen producten voor 1999 34
*Verordening (EG) nr. 1206/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot vaststelling van de waardeverminderingspercentages die bij de interventieaankoop van landbouwproducten moeten worden toegepast voor het boekjaar 1999 35
*Verordening (EG) nr. 1207/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2191/81 betreffende de toekenning van steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk 37
Verordening (EG) nr. 1208/98 van de Commissie van 10 juni 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 38
*Verordening (EG) nr. 1209/98 van de Commissie van 10 juni 1998 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het Verenigd Koninkrijk aan de strijdkrachten tegen vooraf vastgestelde prijzen 39
Verordening (EG) nr. 1210/98 van de Commissie van 10 juni 1998 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 43
*Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen 45
*Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 51

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (PB L 350 van 20.12.1997) 56
Rectificatie op Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (98/223/EG) (PB L 86 van 20.3.1998) 56
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top