EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:131:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 131, 05. maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 131
41. årgang
5. mai 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 937/98 af 4. maj 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 938/98 af 4. maj 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2931/95 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 og andre forordninger som følge af ændringen af den kombinerede nomenklatur for visse mejeriprodukter 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 939/98 af 4. maj 1998 om fastsættelse for april 1998 af den specifikke landbrugsomregningskurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 940/98 af 4. maj 1998 om ændring af importtold for korn 7
*Rådets direktiv 98/23/EF af 7. april 1998 om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 10
*Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) 11

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/290/EC
Kommissionens beslutning af 20. april 1998 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 24
98/291/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (1) 26
98/292/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje Bt-11) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (1) 28
98/293/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. T25) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (1) 30
98/294/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON 810) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (1) 32
98/295/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om anerkendelse af »det hellenske skibsregister« i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (1) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top