EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:131:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 131, 05 maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 131
41 årgången
5 maj 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 937/98 av den 4 maj 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 938/98 av den 4 maj 1998 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2931/95 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 och andra förordningar, till följd av ändring av Kombinerade nomenklaturen i fråga om vissa mjölkprodukter 3
Kommissionens förordning (EG) nr 939/98 av den 4 maj 1998 om fastställande för april månad 1998 av den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 940/98 av den 4 maj 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 7
*Rådets direktiv 98/23/EG av den 7 april 1998 om att utvidga direktiv 97/81/EG om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS till att omfatta Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland 10
*Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 11

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/290/EC
Kommissionens beslut av den 20 april 1998 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 24
98/291/EC
*Kommissionens beslut av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera), enligt rådets direktiv 90/220/EEG (1) 26
98/292/EC
*Kommissionens beslut av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje Bt-11) i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (1) 28
98/293/EC
*Kommissionens beslut av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. T25) i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (1) 30
98/294/EC
*Kommissionens beslut av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON 810), i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (1) 32
98/295/EC
*Kommissionens beslut av den 22 april 1998 om erkännande av ”Hellenic Register of Shipping” i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG (1) 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top