EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:131:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 131, 05 mei 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 131
41e jaargang
5 mei 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 937/98 van de Commissie van 4 mei 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 938/98 van de Commissie van 4 mei 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2931/95 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 804/68 en andere verordeningen als gevolg van de wijziging van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde zuivelproducten 3
Verordening (EG) nr. 939/98 van de Commissie van 4 mei 1998 tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand april 1998 5
Verordening (EG) nr. 940/98 van de Commissie van 4 mei 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 7
*Richtlijn 98/23/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/81/EG betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid 10
*Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/290/EC
Beschikking van de Commissie van 20 april 1998 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 24
98/291/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd zomerkoolzaad (Brassica napus L. ssp. oleifera) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1) 26
98/292/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. lijn Bt-11) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1) 28
98/293/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L. T25) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1) 30
98/294/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn MON 810) overeenkomstig Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1) 32
98/295/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende de erkenning van het „Hellenic Register of Shipping” overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad (1) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top