Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:094:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 94, 28. duben 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 94

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
28. dubna 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2007/C 094/01

Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemné správní pomoci při ochraně finančních zájmů Evropského společenství proti podvodům a jiným protiprávním jednáním

1

2007/C 094/02

Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (KOM(2006) 866 v konečném znění)

3

2007/C 094/03

Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů: k pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (KOM(2006) 213 v konečném znění); k návrhu nařízení Komise (ES, Euratom), kterým se mění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (SEC(2006) 866 v konečném znění)

12


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 094/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4524 – Nemak/Hydro Castings) (1)

19

2007/C 094/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4465 – Thrane & Thrane/Nera) (1)

19

2007/C 094/06

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4500 – Nemak/TK Aluminum „A“) (1)

20

2007/C 094/07

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4286 – China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) (1)

20

2007/C 094/08

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4456 – Mahle/Dana EPG) (1)

21

2007/C 094/09

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

22

2007/C 094/10

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

23


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 094/11

Směnné kurzy vůči euru

25

2007/C 094/12

Seznam grantů poskytnutých v rozpočtovém roce 2006 v rámci rozpočtové položky 05 08 06 (zveřejněno podle nařízení Komise (ES) č. 2208/2002)

26

2007/C 094/13

Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013 – Národní mapa regionální podpory: Francie (1)

34

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 094/14

Seznam uznaných organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury

57

2007/C 094/15

Seznam zeměpisných jednotek menších než členský stát podle čl. 51 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (stolní vína se zeměpisným označením) (zveřejněn na základě čl. 28 písm. a) nařízení (ES) č. 753/2002)

80

2007/C 094/16

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

106

2007/C 094/17

První zpracovatelé tabáku schválení členskými státy

111


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ POSTUPY

 

Komise

2007/C 094/18

Výzva k předkládání návrhů 2007 – Finanční nástroj pro civilní ochranu – Prevence a další akce

115

2007/C 094/19

Výzva k předkládání návrhů 2007 – Simulační cvičení v oblasti civilní ochrany

116

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 094/20

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4604 – CapMan/Walki Wisa) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení (1)

117

2007/C 094/21

Stažení oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4334 – Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV) (1)

118

2007/C 094/22

Předběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.4642 – 3i Group/Euro Druckservice) — Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení (1)

119


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top