Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:094:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 94, 28. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 94

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
28. april 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2007/C 094/01

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

1

2007/C 094/02

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (KOM(2006) 866 endelig)

3

2007/C 094/03

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om det ændrede forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (KOM(2006) 213 endelig); og om forslaget til Kommissionens forordning (EF, Euratom) om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (SEK(2006) 866 endelig)

12


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 094/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag nr. COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) (1)

19

2007/C 094/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4465 — Thrane & Thrane/Nera) (1)

19

2007/C 094/06

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4500 — Nemak/TK Aluminum »A«) (1)

20

2007/C 094/07

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4286 — China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) (1)

20

2007/C 094/08

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG) (1)

21

2007/C 094/09

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

22

2007/C 094/10

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

23


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 094/11

Euroens vekselkurs

25

2007/C 094/12

Liste over tilskud tildelt for regnskabår 2006 på budgetlinje 05 08 06 (offentliggjort ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2208/2002)

26

2007/C 094/13

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 — Regionalstøttekort: Frankrig (1)

34

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 094/14

Fortegnelse over anerkendte producentorganisationer i fiskeriet og aquakultur sektoren

57

2007/C 094/15

Liste over navnene på mindre geografiske enheder end medlemsstaten, jf. artikel 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (Bordvin med geografisk betegnelse) (Offentliggjort i henhold til artikel 28, litra a), i forordning (EF) nr. 753/2002)

80

2007/C 094/16

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

106

2007/C 094/17

Virksomheder, der foretager den første forarbejdning af tobak, og som er godkendt af medlemsstaterne

111


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE MEDDELELSER

 

Kommissionen

2007/C 094/18

Indkaldelse af forslag 2007 — Finansielt civilbeskyttelsesinstrument — Forebyggelse og andre foranstaltninger

115

2007/C 094/19

Indkaldelse af forslag 2007 — Simuleringsøvelser inden for civilbeskyttelse

116

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 094/20

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4604 — CapMan /Walki Wisa) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

117

2007/C 094/21

Tilbagekaldelse af anmeldelse af en fusion (Sag COMP/M.4334 — Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV ) (1)

118

2007/C 094/22

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4642 — 3i Group/Euro Druckservice) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

119


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top