Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:094:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 94, 28 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 94

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
28 april 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2007/C 094/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt administrativt bistånd för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet

1

2007/C 094/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (KOM(2006) 866 slutlig)

3

2007/C 094/03

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(2006) 213 slutlig) och förslag till kommissionens förordning (EG, Euratom) om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (SEK(2006) 866 slutlig)

12


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 094/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4524 – Nemak/Hydro Castings) (1)

19

2007/C 094/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4465 – Thrane & Thrane/Nera) (1)

19

2007/C 094/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4500 – Nemak/TK Aluminum ”A”) (1)

20

2007/C 094/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4286 – China Shipbuilding/Mitsubishi/Wärtsilä/JV) (1)

20

2007/C 094/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4456 – Mahle/Dana EPG) (1)

21

2007/C 094/09

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

22

2007/C 094/10

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

23


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 094/11

Eurons växelkurs

25

2007/C 094/12

Förteckning över bidrag som beviljats under budgetåret 2006 – Budgetpost 05 08 06 (Offentliggjord enligt kommissionens förordning (EG) nr 2208/2002)

26

2007/C 094/13

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013 – Nationell regionalstödskarta: Frankrike (1)

34

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 094/14

Förteckning över godkända producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

57

2007/C 094/15

Förteckning över namnen på sådana geografiska enheter som är mindre än medlemsstaten och som definieras i artikel 51.1 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (bordsviner med geografisk beteckning) [Offentliggjord enligt artikel 28 a i förordning (EG) nr 753/2002]

80

2007/C 094/16

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

106

2007/C 094/17

Företag som utför den första bearbetningen av tobak och som godkänts av medlemsstaterna

111


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2007/C 094/18

Ansökningsomgång 2007 – Finansiellt instrument för räddningstjänsten – Förebyggande och andra åtgärder

115

2007/C 094/19

Ansökningsomgång 2007 – Simuleringsövningar inom räddningstjänsten

116

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 094/20

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4604 – CapMan/Walki Wisa) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (1)

117

2007/C 094/21

Återkallelse av förhandsanmälan av en koncentration (Fall COMP/M.4334 – Owens Corning/Saint Gobain Vetrotex/JV) (1)

118

2007/C 094/22

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4642 – 3i Group/Euro Druckservice) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

119


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top