EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:029:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 29, 3. února 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 29

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
3. února 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/180 ze dne 24. října 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upravující standardy pro posuzování srovnávacích portfolií a postupy ke sdílení těchto posouzení ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/181 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/182 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/183 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/184 ze dne 1. února 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

19

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro vstup zásilek z některých třetích zemí do Unie v důsledku mikrobiologické kontaminace a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/187 ze dne 2. února 2017 o povolení přípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/188 ze dne 2. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/189 ze dne 16. ledna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení zřízených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o schválení jednacích řádů těchto podvýborů

40

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/190 ze dne 1. února 2017, kterým se Francii povoluje odchýlit se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 od některých společných pravidel bezpečnosti letectví týkajících se zástavby letadlových celků (oznámeno pod číslem C(2017) 458)

61

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/191 ze dne 1. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/166/EU s cílem zavést nové technologie a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2240 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) ( Úř. věst. L 337, 13.12.2016 )

69

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2013/752/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a zrušuje rozhodnutí 2005/928/ES ( Úř. věst. L 334, 13.12.2013 )

69

 

*

Oprava směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu ( Úř. věst. L 193, 19.7.2016 )

70

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top