EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:015:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 15, 22. ledna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 15

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
22. ledna 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/81 ze dne 19. prosince 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o příspěvky předem do Jednotného fondu pro řešení krizí

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/82 ze dne 21. ledna 2015, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 a částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/83 ze dne 21. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/84 ze dne 21. ledna 2015, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie

54

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/85 ze dne 21. ledna 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

70

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/86 ze dne 21. ledna 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. ledna 2015 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

73

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/87 ze dne 21. ledna 2015, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky

75

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 153/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění příloha X (Služby obecně) Dohody o EHP [2015/88]

78

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 154/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP [2015/89]

80

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 155/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP [2015/90]

81

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 156/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP [2015/91]

83

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 157/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHPo spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/92]

85

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/93]

86

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 159/2014 ze dne 9. července 2014, kterým se mění některé přílohy Dohody o EHP a protokoly k Dohodě o EHP [2015/94]

87

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 302/14/KOL ze dne 16. července 2014, kterým se po devadesáté deváté mění procesní a hmotněprávní úprava v oblasti státní podpory změnou určitých pokynů ke státní podpoře [2015/95]

103

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 ( Úř. věst. L 163, 2.7.1996 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 03, svazek 19, s. 234)

106

 

*

Oprava Nařízení Komise (EU) č. 1361/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 13 a mezinárodní účetní standard 40 ( Úř. věst. L 365, 19.12.2014 )

106

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top