EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:015:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 15, 2015 m. sausio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 15

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. sausio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/81, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą taikymo sąlygos

1

 

*

2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/82, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį ir dalines tarpines peržiūras pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgščiai

8

 

*

2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/83, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės mononatrio glutamatui nustatomas galutinis antidempingo muitas

31

 

*

2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/84, kuriuo importuojamam Indonezijos kilmės mononatrio glutamatui nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jam nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas

54

 

 

2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/85, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

70

 

 

2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/86, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2015 m. sausio 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos ir importo teisių paraiškos pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

73

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/87, kuriuo priimami pasiūlyti įsipareigojimai, susiję su antidempingo tyrimu dėl importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgšties

75

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 153/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo X priedas (Bendrosios paslaugos) [2015/88]

78

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 154/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2015/89]

80

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 155/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXII priedas (Bendrovių teisė) [2015/90]

81

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 156/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXII priedas (Bendrovių teisė) [2015/91]

83

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 157/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/92]

85

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 158/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/93]

86

 

*

2014 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 159/2014, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri EEE susitarimo priedai ir protokolai [2015/94]

87

 

*

2014 m. liepos 16 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 302/14/COL, kuriuo devyniasdešimt devintą kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės, kuriose keičiamos tam tikros valstybės pagalbos gairės [2015/95]

103

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1996 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1263/96, papildančio Reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka priedą, klaidų ištaisymas ( OL L 163, 1996 7 2 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 19 tomas, p. 234)

106

 

*

2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1361/2014, kuriuo dėl 3-iojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, klaidų ištaisymas ( OL L 365, 2014 12 19 )

106

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top