EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 213, 08. srpen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 213

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
8. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 788/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění seznamy úpadkových řízení a likvidačních řízení v přílohách A a B nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 789/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1911/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Ruska a Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 790/2008 ze dne 7. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 791/2008 ze dne 7. srpna 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 792/2008 ze dne 7. srpna 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 793/2008 ze dne 7. srpna 2008 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 794/2008 ze dne 7. srpna 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 795/2008 ze dne 7. srpna 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 796/2008 ze dne 5. srpna 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblasti IIIa a ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Německa

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 797/2008 ze dne 7. srpna 2008, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

29

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (kodifikované znění)

31

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/647/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o jmenování finského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

37

 

 

2008/648/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

38

 

 

Komise

 

 

2008/649/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. července 2008 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska

39

 

 

2008/650/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008, kterým se mění směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství, pokud jde o zahrnutí některých chorob do seznamu chorob povinných hlášením a o vyškrtnutí nakažlivé obrny prasat z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem K(2008) 3943)  (1)

42

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/651/SZBP ze dne 30. června 2008 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě jménem Evropské unie

47

Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě

49

 

*

Společný postoj Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top