EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 213, 08. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 213

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
8. august 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 788/2008, 24. juuli 2008, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1346/2000 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisas esitatud maksejõuetusmenetluste ja likvideerimismenetluste loetelu ja kodifitseeritakse nimetatud määruse A, B ja C lisa

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 789/2008, 24. juuli 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1911/2006, millega kehtestatakse Alžeeriast, Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt pärit uurea ja ammooniumnitraadi lahuste impordi suhtes pärast aegumise läbivaatamist määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 2 alusel lõplik dumpinguvastane tollimaks

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2008, 7. august 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 791/2008, 7. august 2008, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 792/2008, 7. august 2008, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 793/2008, 7. august 2008, milles sätestatakse, et määrusega (EÜ) nr 1060/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames tehtavaid valge suhkru pakkumisi ei võeta vastu

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 794/2008, 7. august 2008, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 795/2008, 7. august 2008, millega määratakse kindlaks eksporditoetused sealihasektoris

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 796/2008, 5. august 2008, millega Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük IIIa püügipiirkonnas ning IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 797/2008, 7. august 2008, millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkru sektori teatavate toodete suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid

29

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2008/71/EÜ, 15. juuli 2008, sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (kodifitseeritud versioon)

31

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/647/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 15. juuli 2008, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Soome liikme ametisse nimetamise kohta

37

 

 

2008/648/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 15. juuli 2008, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

38

 

 

Komisjon

 

 

2008/649/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 3. juuli 2008, millega kiidetakse heaks kohustus, mille võtmiseks on tehtud ettepanek seoses dumpinguvastase menetlusega Venemaalt pärit uurea ja ammooniumnitraadi lahuste impordi suhtes

39

 

 

2008/650/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. juuli 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta, lisades teatamiskohustuslike loomahaiguste loetellu teatavad haigused ning jättes sellest loetelust välja sigade nakkava halvatuse (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3943 all)  (1)

42

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2008/651/ÜVJP/JSK, 30. juuni 2008, Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta

47

Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline leping, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile

49

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/652/ÜVJP, 7. august 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top