EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 213, 08. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 213

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
8. august 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 788/2008 af 24. juli 2008 om ændring af listerne over bobehandlinger i bilag A og B til forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs og om kodificering af denne forordnings bilag A, B og C

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 789/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1911/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet, Belarus, Rusland og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2008 af 7. august 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 791/2008 af 7. august 2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2008 af 7. august 2008 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 793/2008 af 7. august 2008 om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 1060/2007

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2008 af 7. august 2008 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 795/2008 af 7. august 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2008 af 5. august 2008 om forbud mod fiskeri efter kulmule i ICES-område IIIa, IIIb (EF-farvande), IIIc og IIId fra fartøjer, der fører tysk flag

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2008 af 7. august 2008 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

29

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin (kodificeret udgave)

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/647/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 15. juli 2008 om beskikkelse af et finsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

37

 

 

2008/648/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 15. juli 2008 om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

38

 

 

Kommissionen

 

 

2008/649/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 3. juli 2008 om godtagelse af et tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland

39

 

 

2008/650/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. juli 2008 om ændring af Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet med henblik på at optage visse sygdomme på listen over anmeldelsespligtige sygdomme og at lade porcin enteroviral encephalomyelitis udgå af listen (meddelt under nummer K(2008) 3943)  (1)

42

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2008/651/FUSP/RIA af 30. juni 2008 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

47

Aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

49

 

*

Rådets fælles holdning 2008/652/FUSP af 7. august 2008 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top