EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:364:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 364, 28. října 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 364

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
28. října 2020


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

553. plenární zasedání (hybridní) ve dnech 15. a 16. července 2020

2020/C 364/01

Usnesení k příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2021 na základě práce skupiny ad hoc„Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2021“

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

553. plenární zasedání (hybridní) ve dnech 15. a 16. července 2020

2020/C 364/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora inkluzivnější a udržitelnější bankovní unie zlepšením příspěvku komunitních bank k místnímu rozvoji a k budování sociálně odpovědného mezinárodního a evropského finančního systému (stanovisko z vlastní iniciativy)

14

2020/C 364/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mechanismy zdanění pro snížení emisí CO2 (stanovisko z vlastní iniciativy)

21

2020/C 364/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení udržitelného hospodářského růstu v celé EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

29

2020/C 364/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora konkurenceschopnosti, inovací, růstu a vytváření pracovních míst zajištěním pokroku v celosvětové spolupráci v oblasti regulace, posílením obnoveného mnohostranného obchodního systému a omezením subvencí narušujících trh (stanovisko z vlastní iniciativy)

37

2020/C 364/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Průmyslový rozměr bezpečnostní unie (stanovisko z vlastní iniciativy)

43

2020/C 364/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zahrnutí opatření na ochranu zemědělských produktů do obchodních dohod (stanovisko z vlastní iniciativy)

49

2020/C 364/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Mimořádná situace po pandemii COVID-19 – návrh nové multilaterální struktury (stanovisko z vlastní iniciativy)

53

2020/C 364/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zdanění ekonomiky sdílení – požadavky v oblasti výkaznictví (dodatkové stanovisko)

62

2020/C 364/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský klimatický pakt (průzkumné stanovisko)

67


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

553. plenární zasedání (hybridní) ve dnech 15. a 16. července 2020

2020/C 364/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie pro rovnost žen a mužů [COM(2020) 152 final]

77

2020/C 364/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „Bílá kniha o umělé inteligenci: evropský přístup k excelenci a důvěře“(COM(2020) 65 final)

87

2020/C 364/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ‚Nový akční plán pro oběhové hospodářství – Čistší a konkurenceschopnější Evropa‘“(COM(2020) 98 final)

94

2020/C 364/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –Formování digitální budoucnosti Evropy“(COM(2020) 67 final)

101

2020/C 364/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová průmyslová strategie pro Evropu“(COM(2020) 102 final)

108

2020/C 364/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k a) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu [COM(2020) 94 final] a b) sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh [COM(2020) 93 final]

116

2020/C 364/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci [COM(2020) 456 final], sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, rozpočtu EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení [COM(2020) 442 final], návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020) 441 final/2 – 2020/0111 (NLE)], pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 [COM(2020) 443 final – 2018/0166 (APP)], pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie [COM(2020) 445 final – 2018/0135 (CNS), návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 [COM(2020) 446 final – 2020/0109 (APP)], pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2020) 459 final – 2018/0224 (COD)]

124

2020/C 364/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020) 408 final – 2020/0104 (COD)], návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu [COM(2020) 409 final – 2020/0103 (COD)]

132

2020/C 364/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020) 403 final – 2020/0108 (COD)] a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti [COM(2020) 404 final – 2020/0106 (COD)]

139

2020/C 364/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) [COM(2020) 80 final – 2020/0036 (COD)]

143

2020/C 364/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020) 78 final]

149

2020/C 364/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19 [COM(2020) 260 final – 2020/0127 (COD)]

158

2020/C 364/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k provádění dohod o volném obchodu v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018[COM(2019) 455 final]

160


CS

 

Top