EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:364:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 364, 28. lokakuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 364

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
28. lokakuuta 2020


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

Heinäkuun 15. ja 16. päivänä 2020 pidetty 553. täysistunto (hybridikokous)

2020/C 364/01

Päätöslauselma aiheesta ”Euroopan komission vuoden 2021 työohjelmaa koskeva komitean kannanotto sen laatimisesta vastanneen väliaikaisen ryhmän työn pohjalta”

1

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

Heinäkuun 15. ja 16. päivänä 2020 pidetty 553. täysistunto (hybridikokous)

2020/C 364/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Osallistavamman ja kestäväpohjaisemman pankkiunionin edistäminen parantamalla yhteisöllisten pankkien panosta paikalliseen kehitykseen ja luomalla sosiaalisesti vastuullinen kansainvälinen ja eurooppalainen rahoitusjärjestelmä” (oma-aloitteinen lausunto)

14

2020/C 364/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Verotusmenettelyt hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

21

2020/C 364/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävän talouskasvun edistäminen kaikkialla EU:ssa” (oma-aloitteinen lausunto)

29

2020/C 364/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Kilpailukyvyn, innovoinnin, kasvun ja työpaikkojen luomisen edistäminen parantamalla maailmanlaajuista sääntely-yhteistyötä, tukemalla monenvälisen kauppajärjestelmän uudistamista ja vähentämällä markkinoita vääristäviä tukia” (oma-aloitteinen lausunto)

37

2020/C 364/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Turvallisuusunionin teollinen ulottuvuus” (oma-aloitteinen lausunto)

43

2020/C 364/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Maataloustuotteita koskevien suojatoimenpiteiden sisällyttäminen kauppasopimuksiin” (oma-aloitteinen lausunto)

49

2020/C 364/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Covid-19-kriisin jälkeinen polttava kysymys: suunniteltu uusi monenvälinen toimintamalli” (oma-aloitteinen lausunto)

53

2020/C 364/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhteistyötalouden verotus – raportointivaatimukset” (lisälausunto)

62

2020/C 364/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen ilmastosopimus” (valmisteleva lausunto)

67


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

Heinäkuun 15. ja 16. päivänä 2020 pidetty 553. täysistunto (hybridikokous)

2020/C 364/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sukupuolten tasa-arvostrategia” (COM(2020) 152 final)

77

2020/C 364/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Valkoinen kirja tekoälystä – Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen”(COM(2020) 65 final)

87

2020/C 364/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma – Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta (COM(2020) 98 final)

94

2020/C 364/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa”(COM(2020) 67 final)

101

2020/C 364/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan uusi teollisuusstrategia”(COM(2020) 102 final)

108

2020/C 364/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista: a) ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamista koskevasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmasta”(COM(2020) 94 final) b) ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sisämarkkinoiden esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta”(COM(2020) 93 final)

116

2020/C 364/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista: ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle”(COM(2020) 456 final)”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n talousarvio Euroopan elpymissuunnitelman moottorina”(COM(2020) 442 final), ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen tukemiseksi”(COM(2020) 441 final/2 – 2020/0111 (NLE))”Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta”(COM(2020) 443 final – 2018/0166 (APP)) ”Muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä) (COM(2020) 445 final – 2018/0135 (CNS))”Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta”(COM(2020) 446 final – 2020/0109 (APP))”Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ’Euroopan horisontti’ ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä”, ”Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ’Euroopan horisontti’ täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta”, ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta” ja ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta”(COM(2020) 459 final – 2018/0224 COD)

124

2020/C 364/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta”(COM(2020) 408 final – 2020/0104 (COD)) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta”(COM(2020) 409 final – 2020/0103 (COD))

132

2020/C 364/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta”(COM(2020) 403 final – 2020/0108 (COD)) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta vakavaraisuustukivälineen perustamisen osalta”(COM(2020) 404 final – 2020/0106 (COD))

139

2020/C 364/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)”(COM(2020) 80 final – 2020/0036 (COD))

143

2020/C 364/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)”(COM(2020) 78 final)

149

2020/C 364/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta”(COM(2020) 260 final – 2020/0127 (COD))

158

2020/C 364/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta: ”Vapaakauppasopimusten täytäntöönpano 1. tammikuuta 2018–31. joulukuuta 2018”(COM(2019) 455 final)

160


FI

 

Top