EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:246:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 246, 28. července 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 246

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
28. července 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

525. plenární zasedání EHSV ve dnech 26. a 27. dubna 2017

2017/C 246/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ženy a doprava – Platforma pro změnu (průzkumné stanovisko na žádost Komise)

1

2017/C 246/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Digitalizace a inovativní obchodní modely v evropském finančním sektoru: dopad na zaměstnanost a zákazníky (stanovisko z vlastní iniciativy)

8


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

525. plenární zasedání EHSV ve dnech 26. a 27. dubna 2017

2017/C 246/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích [COM(2017) 68 final – 2017/0024 (NLE)]

18

2017/C 246/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 [COM(2016) 825 final – 2016/0413 (COD)]

22

2017/C 246/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624 [COM(2016) 731 final – 2016/0357 (COD)]

28

2017/C 246/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016) 759 final – 2016/0375 (COD)]

34

2017/C 246/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016) 761 final – 2016/0376 (COD)]

42

2017/C 246/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov [COM(2016) 765 final – 2016/0381 (COD)]

48

2017/C 246/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016) 767 final – 2016/0382 (COD)]

55

2017/C 246/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá energie pro všechny Evropany [COM(2016) 860 final]

64

2017/C 246/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nového Evropského konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost [COM(2016) 740 final]

71


CS

 

Top