EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:209:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 209, 30. června 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 209

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
30. června 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

523. plenární zasedání ESHV ve dnech 22. a 23. února 2017

2017/C 209/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Strategie diverzifikace cestovního ruchu spojeného s rekreační plavbou a námořního cestovního ruchu (průzkumné stanovisko)

1

2017/C 209/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ostrovy v EU – od strukturálního znevýhodnění k inkluzivnímu území (průzkumné stanovisko)

9


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

523. plenární zasedání ESHV ve dnech 22. a 23. února 2017

2017/C 209/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Kosmická strategie pro Evropu [COM(2016) 705 final]

15

2017/C 209/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU [COM(2016) 723 final – 2016/0359 (COD)]

21

2017/C 209/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 [COM(2016) 856 final – 2016/0365 (COD)]

28

2017/C 209/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatele čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a na zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016) 850 final – 2016/0360 (COD)] Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a provést rekapitalizaci [COM(2016) 851 final – 2016/0361 (COD)] Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o schopnosti úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a provést rekapitalizaci a o změně směrnic 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES [COM(2016) 852 final – 2016/0362 (COD)] Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu [COM(2016) 854 final – 2016/0364 (COD)]

36

2017/C 209/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Výzva ke sdělení skutečností: regulační rámec EU pro finanční služby [COM(2016) 855 final]

43

2017/C 209/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016) 531 final – 2016/0256 (COD)] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/75 [COM(2016) 532 final – 2016/0257 (COD)] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016) 528 final – 2016/0254 (COD)]

49

2017/C 209/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin [COM(2016) 750 final – 2016/0392 (COD)]

54

2017/C 209/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 [COM(2016) 745 final – 2016/0368 (COD)]

58

2017/C 209/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů [JOIN(2016) 049 final]

60

2017/C 209/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie [COM(2016) 721 final]

66

2017/C 209/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) [COM(2016) 788 final – 2016/0393 (COD)]

71


CS

 

Top