Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:209:TOC

Službeni list Europske unije, C 209, 30. lipnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 209

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
30. lipnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

523. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 22. i 23. veljače 2017.

2017/C 209/01

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Strategiji diversifikacije nautičkog i pomorskog turizma (razmatračko mišljenje)

1

2017/C 209/02

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Otoci u EU-u: od strukturnih nedostataka do uključivih teritorija” (razmatračko mišljenje)

9


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

523. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 22. i 23. veljače 2017.

2017/C 209/03

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Svemirska strategija za Europu”(COM(2016) 705 final)

15

2017/C 209/04

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU (COM(2016) 723 final – 2016/0359 (COD))

21

2017/C 209/05

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (COM(2016) 856 final – 2016/0365 (COD))

28

2017/C 209/06

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za vlastita sredstva i prihvatljivih obveza, kreditnih rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velike izloženosti, obveza izvještavanja i objavljivanja i izmjene Uredbe (EU) br. 648/2012 (COM(2016) 850 final – 2016/0360 (COD)), o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (COM(2016) 851 final – 2016/0361 (COD)), o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive 98/26/EZ, Direktive 2002/47/EZ, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/EZ, Direktive 2004/25/EZ i Direktive 2007/36/EZ (COM(2016) 852 final – 2016/0362 (COD)) i o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, naknada, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (COM(2016) 854 final – 2016/0364 (COD))

36

2017/C 209/07

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Poziv na očitovanje – regulatorni okvir EU-a za financijske usluge (COM(2016) 855 final)

43

2017/C 209/08

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75 (COM(2016) 531 final – 2016/0256 (COD)), o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75 (COM(2016) 532 final – 2016/0257 (COD)) i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94 (COM(2016) 528 final – 2016/254 (COD))

49

2017/C 209/09

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentaciji i označivanju alkoholnih pića, uporabi imena alkoholnih pića u predstavljanju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda i zaštiti zemljopisnog podrijetla alkoholnih pića”(COM(2016) 750 final – 2016/0392 (COD))

54

2017/C 209/10

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001”(COM(2016) 745 final – 2016/0368 (COD))

58

2017/C 209/11

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Zajedničkoj komunikaciji Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Međunarodno upravljanje oceanima: plan za budućnost naših oceana”(JOIN(2016) 49 završna verzija)

60

2017/C 209/12

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije”(COM(2016) 721 završna verzija)

66

2017/C 209/13

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) (COM(2016) 788 final – 2016/0393 (COD))

71


HR

 

Top