EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:173:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 173, 31. května 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 173

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
31. května 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

523. plenární zasedání ESHV ve dnech 22. a 23. února 2017

2017/C 173/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny [průzkumné stanovisko]

1

2017/C 173/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Hodnocení programu LIFE v polovině období [průzkumné stanovisko]

7

2017/C 173/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Efektivnost financování z ESF a FEAD v rámci činnosti občanské společnosti v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v kontextu strategie Evropa 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2017/C 173/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha zemědělství v mnohostranných, dvoustranných a regionálních obchodních jednáních s ohledem na ministerskou konferenci WTO v Nairobi (stanovisko z vlastní iniciativy)

20


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

523. plenární zasedání ESHV ve dnech 22. a 23. února 2017

2017/C 173/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii [COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS)]

29

2017/C 173/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny [COM(2016) 726 final] a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k pozitivní orientaci fiskální politiky pro eurozónu [COM(2016) 727 final]

33

2017/C 173/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami [COM(2016) 778 final – 2016/0384 (COD)]

38

2017/C 173/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku [COM(2016) 853 final – 2016/0363 (COD)]

41

2017/C 173/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová agenda dovedností pro Evropu – Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti [COM(2016) 381 final] — k návrhu doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností [COM(2016) 382 final – 2016/0179 (NLE)] — k návrhu doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení [COM(2016) 383 final – 2016/0180 (NLE)] — k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES [COM(2016) 625 final – 2016/0304 (COD)] — a k tématu Zlepšování dovedností osob na trhu práce [průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví]

45

2017/C 173/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu [COM(2016) 501 final]

55

2017/C 173/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD [COM(2016) 586 final]

62

2017/C 173/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci [COM(2016) 385 final]

66

2017/C 173/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2017 [COM(2016) 725 final]

73

2017/C 173/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS [COM(2016) 789 final – 2016/0394 (COD)]

82


CS

 

Top