EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:173:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 173, 31 mai 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 173

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
31 mai 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 523-a sesiune plenară a CESE, din 22 și 23 februarie 2017

2017/C 173/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „O educație de înaltă calitate pentru toți” (aviz exploratoriu)

1

2017/C 173/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Evaluarea la jumătatea perioadei a programului LIFE” (aviz exploratoriu)

7

2017/C 173/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Eficacitatea finanțării prin FSE și FEAD ca element al eforturilor societății civile de a combate sărăcia și excluziunea socială în cadrul Strategiei Europa 2020” (aviz din proprie inițiativă)

15

2017/C 173/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Rolul agriculturii în negocierile comerciale multilaterale, bilaterale și regionale în lumina conferinței ministeriale a OMC de la Nairobi” (aviz din proprie inițiativă)

20


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

A 523-a sesiune plenară a CESE, din 22 și 23 februarie 2017

2017/C 173/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană [COM(2016) 686 final — 2016/0338 (CNS)]

29

2017/C 173/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind recomandarea de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro [COM(2016) 726 final] și privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul European al Regiunilor — Către o orientare bugetară pozitivă pentru zona euro [COM(2016) 727 final]

33

2017/C 173/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale [COM(2016) 778 final — 2016/0384 (COD)]

38

2017/C 173/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență [COM(2016) 853 final — 2016/0363 (COD)]

41

2017/C 173/09

Avizul Comitetulului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă pentru competențe în Europa – Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității”[COM(2016) 381 final]; privind „Propunerea de recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții de competențe”[COM(2016) 382 final – 2016/0179 (NLE)]; privind „Propunerea de recomandare a Consiliului privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții”[COM(2016) 383 final – 2016/0180 (NLE)]; privind „Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE”[COM(2016) 625 final – 2016/0304 (COD)]; și privind „Îmbunătățirea competențelor persoanelor pe piața forței de muncă” [aviz exploratoriu (președinția malteză)]

45

2017/C 173/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon [COM(2016) 501 final]

55

2017/C 173/11

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Instituirea garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD”[COM(2016) 586 final]

62

2017/C 173/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația”[COM(2016) 385 final]

66

2017/C 173/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții — Analiza anuală a creșterii pentru 2017 [COM(2016) 725 final]

73

2017/C 173/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului [COM(2016) 789 final — 2016/0394 COD]

82


RO

 

Top