EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maastrichtská smlouva o Evropské unii

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o Evropské unii

CO JE CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

 • Maastrichtská smlouva je ambiciózní smlouva. Vytváří Evropskou unii. Obsahuje tři samostatné části (tzv. pilíře):
 • V rámci svých hlavních inovací smlouva:

KLÍČOVÉ BODY

Evropská společenství (1. pilíř)

Tento pilíř seskupuje tradiční činnosti, pracovní a rozhodovací postupy tří původních organizací EU:

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (2. pilíř)

Jejím cílem je:

 • chránit společné hodnoty EU, základní zájmy a nezávislost,
 • posilovat bezpečnost EU a jejích členských zemí,
 • udržovat mír a mezinárodní bezpečnost v souladu se zásadami Organizace spojených národů,
 • podporovat mezinárodní spolupráci,
 • rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát a dodržování lidských práv a základních svobod.

Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (3. pilíř)

Jejím cílem je poskytovat veřejnosti vysokou úroveň bezpečnosti:

Hospodářská a měnová unie

Země EU musí:

Společná měna (euro)

Ta:

 • je zaváděna ve třech etapách:
 • stanoví kritéria inflace, výše veřejného dluhu, úrokové sazby a směnné kurzy, které země musí splnit před přijetím eura,
 • poskytuje výjimku z třetí etapy pro Spojené království (1) a dánskou účast podmiňuje vnitrostátním referendem.

Nové politiky

EU dostává odpovědnost za:

Sociální protokol

 • Ten rozšiřuje odpovědnost EU na:
  • podporu zaměstnanosti,
  • zlepšování životních a pracovních podmínek,
  • poskytování přiměřené sociální ochrany,
  • vedení sociálního dialogu,
  • rozvoj lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti,
  • začleňování osob vyloučených z trhu práce.
 • Spojené království (1) má z účasti na sociálním protokolu výjimku.

Občanství EU

To dává každému státnímu příslušníkovi země EU právo:

Institucionální změny

Ty zahrnují:

 • rozšířené legislativní pravomoci Evropského parlamentu,
 • více hlasování kvalifikovanou většinou, kdy vlády EU přijímají právní předpisy,
 • zřízení Výboru regionů,
 • uplatňování zásady subsidiarity, podle níž bude EU jednat pouze v případě, že to bude účinnější spíše na úrovni EU než na vnitrostátní úrovni.

ODKDY TATO SMLOUVA PLATÍ?

Smlouva byla podepsána 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

KONTEXT

Maastrichtská smlouva, oficiálně známá jako Smlouva o Evropské unii, znamenala začátek „nové etapy v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“ tím, že předchozí společenství získala politický rozměr.

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o Evropské unii (Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Poslední aktualizace 21.03.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top