Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Občanství EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Občanství EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 9 Smlouvy o Evropské unii

PŘEHLED

CO JE OBČANSTVÍ EU?

Každý, kdo má státní příslušnost země EU, je automaticky občanem EU. Tato zásada je zakotvena ve smlouvách o EU a je klíčovým faktorem rozvoje evropské identity. Občanství EU nenahrazuje občanství jednotlivých zemí EU. Je doplněním tohoto občanství a dává lidem zvláštní práva.

KLÍČOVÉ BODY

Občanství EU dává lidem právo:

cestovat a žít kdekoli v Evropské unii,

volit a být volen v evropských a místních volbách v zemi, kde mají bydliště,

získat diplomatickou ochranu a konzulární podporu kterékoli země EU po celém světě,

předkládat Evropskému parlamentu petice v jakékoli otázce, která spadá do odpovědnosti EU,

obracet se na evropského veřejného ochránce práv se stížností na nesprávný úřední postup některého z orgánů EU,

obracet se na instituce EU v kterémkoli z úředních jazyků EU a dostat odpověď ve stejném jazyce,

přistupovat k dokumentům Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady na základě určitých podmínek,

účastnit se zkoušek potřebných pro vstup do veřejné služby EU.

Lisabonská smlouva zavedla další formu veřejné účasti: občanskou iniciativu. Ta umožňuje nejméně 1 milionu občanů z „významného počtu“ zemí EU vybídnout Komisi, aby předložila návrh v jakékoli oblasti, v níž má pravomoc navrhovat právní předpisy.

KONTEXT

Občanství EU je zakotveno v článku 20 Smlouvy o fungování Evropské unie a v článku 9 Smlouvy o Evropské unii.

Poslední aktualizace 14.01.2016

Top